OPATŘENÍ A PODMÍNKY ZAHÁJENÍ PROVOZU

07.05.2020 14:47

MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠTÁNEK, CHOCEŇ OBNOVUJE PROVOZ ŠKOLY

Na schůzce se zřizovatelem dne 6. 5. 2020  bylo dohodnuto, že  všechny mateřské školy ve městě obnoví provoz od 18. 5. 2020.

Upozorňujeme rodiče, že do 30. 6. bude provoz MŠ z důvodu zajištění  oddělení jednotlivých skupin dětí,   o hodinu pokrácen, to znamená

od 6.30 do 15.30 hodin.

 

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ:

 

Příchod RÁNO do MŠ od 6.30 – 8.00 hodin, poté se budova uzamkne.

Po OBĚDĚ budou děti předány v době od 12.00 – 12.30 hodin.

                                                                            ODPOLEDNE v době od 14.30 – 15.30 hodin, poté bude budova uzamčena.

 

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

 • Před vchodem do budovy, dodržujte 2 metrové rozestupy, zakrytí nosu a úst je povinné, chráníte nejen sebe, ale i ostatní.
 • V případě, že bude doprovod dítěte vykazovat známky infekce dýchacích cest, nebude vpuštěn do budovy.
 • Do budovy budete vpouštěni tak, aby bylo možné dodržet odstupy. Nejprve projdete ranním filtrem, při příchodu předáte paní učitelce ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, že je dítě zdravé, toto prohlášení si stáhněte na webových stránkách školy -  Čestné prohlášení COVID-19, případně ho dostanete k vyplnění v MŠ. Toto prohlášení MUSÍ být podepsáno zákonným zástupcem, jinak je neplatné. Vybírat ho budeme pouze při nástupu první den. Nebo pokud se u Vás v průběhu docházky dítěte do MŠ změní situace.
 • Rodič bude vpuštěn do budovy pouze s rouškou. Po vstupu do budovy použijete desinfekci na ruce.
 • V šatně  bude zaměstnanec MŠ, který Vám bude k dispozici, případně poradí.
 • Pokud bude dítě, vykazovat známky teploty má povinnost zaměstnanec  dítěti změřit bezdotykovým teploměrem teplotu, v případě teploty vyšší  37°C  nebude dítě přijato.
 • Pokud bude dítě vykazovat známky  respiračního onemocnění – rýma, kašel, nebude  přijato ke vzdělávacím aktivitám, ale bude odesláno domů.
 • Zelená, žlutá či jinak zabarvená rýma není rýma alergická, ale infekční – dítě nebude přijato.
 • V případě projevů (rýma, kašel, slzavé oči, kýchání, vyrážka apod.) spojených s alergií, předloží rodič aktuální zprávu od alergologa, případně pediatra.
 • V šatně svému dítěti sundáte roušku, kterou vložíte do sáčku a uložíte do přihrádky. Tuto roušku použije dítě na cestu domů.
 • Dítě bude mít v přihrádce zabalenou 1 roušku náhradní, pro případ nutnosti.
 • Po převlečení, dítě odvedete do třídy, kde ho předáte paní učitelce a bez zbytečného otálení opustíte budovu MŠ.
 • Zbytečně se ve třídě nezdržujte.
 • Neshlukujte se v prostorách školy ani před školou.
 • Pokud v průběhu pobytu v MŠ bude dítě vykazovat známky nemoci, bude ihned informován zákonný zástupce dítěte, ten si neprodleně zajistí odvedení dítěte z MŠ.
 • PŘÍSNÝ ZÁKAZ nošení vlastních hraček a hlavně plyšáků do MŠ.
 • Do 30. 6. nebude možné odnášet obědy v jídlonosiči domů (první den nemoci dítěte).

 

Děkujeme za pochopení, určitě to společně  zvládneme  :-)

 

—————

Zpět