Alternativní vzdělávání v Chocni - v pondělí 6. 12. od 17h v PAPU Kafé

22.11.2021 19:11

ráda bych touto cestou pozvala rodiče předškoláků na besedu 

Alternativní vzdělávání v Chocni, které se uskuteční v pondělí 6. 12. od 17h v PAPU Kafé.

Pokud to bude nutné, beseda proběhne on-line.

***

Pořádá ho spolek rodičů Duhové třídy s učitelkami Barborou Abrahamovou a Martinou Černou.

***

Duhová třída funguje již 3. rokem při ZŠ Choceňského. Nemá přesně vyhraněný směr, využívá principů intuitivní pedagogiky. Děti jsou ve smíšeném kolektivu, mají blokovou výuku a slovní hodnocení. Klidové činnosti ve třídách jsou vyvažovány každodenními venkovními aktivitami.

Třída není cíleně určena pro děti s poruchami učení ale jako možnost pro rodiny, kterým nevyhovuje klasický vzdělávací systém.

***

Cílem tohoto setkání je zjištění zájmu rodičů o tuto formu výuky v roce 2022/23, kdy se bude doplňovat kolektiv prvňáčků.

 

Prosím o přeposlání tohoto e-mailu rodičům předškoláků. Pokud by i vás téma alternativního vzdělávání zajímalo, moc ráda se s vámi setkám.

 

Za spolek Rodes - rodičů dětí z Duhové třídy

Kateřina Jindrová
 

—————

Zpět