Bezúplatnost posledního ročníku MŠ

08.08.2012 22:24

Informace k aktuálním otázkám rozsahu bezúplatného vzdělávání v mateřské škole (k provedení § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2012)

Zákon č. 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), mění také ustanovení § 123 odst. 2 tohoto zákona.

Nově se v § 123 odst. 2 stanovuje (v kontextu dalších ustanovení, která zpřísňují podmínky odkladu povinné školní docházky s cílem omezit nadužívání odkladů) bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy nejvýše na 12 měsíců v mateřských školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.
Celé znění zákona čtěte zde: Informace_o_zmene_skol_zakona_ve _vztahu_k_OSD.doc (33 kB)

V případě nejasností se informujte u učitelek MŠ nebo u ředitelky MŠ.

—————

Zpět