Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

14.02.2010 20:04

Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

1. NEROZMAZLUJTE MĚ.
Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu - já vás jen zkouším.

2. NEBOJTE SE BÝT PŘÍSNÍ A PEVNÍ.
Mám to raději - cítím se tak bezpečnější.

3. NEDOVOLTE, ABYCH SI VYTVOŘIL/A ŠPATNÉ NÁVYKY.
Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.

4. NEDĚLETE ZE MNE MENŠÍHO, NEŽ JSEM.
Nutí mě to, abych se choval nesmyslně jako "velký".

5. NEHUBUJTE, NENADÁVEJTE A NEDOMLOUVEJTE MI NA VEŘEJNOSTI.
Daleko víc na mě zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.

6. NEVNUCUJTE MI, ŽE MÉ CHYBY JSOU TĚŽKÉ HŘÍCHY.
Nabourává to můj smysl pro hodnoty.

7. NENECHTE SE PŘÍLIŠ VYVÉST Z MÍRY, KDYŽ ŘEKNU, ŽE VÁS NEMÁM RÁD/A.
Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje.

8. NECHRAŇTE MĚ PŘED VŠEMI NÁSLEDKY MÉHO JEDNÁNÍ.
Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.

9. NEVĚNUJTE PŘEHNANOU POZORNOST MÝM DROBNÝM PORANĚNÍM A BOLÍSTKÁM.
Dokážu se s nimi vyrovnat.

10. NESEKÝRUJTE MĚ.
Musel bych se bránit tím, že budu "hluchý" a budu dělat mrtvého brouka.

11. NEDÁVEJTE UKVAPENÉ SLIBY.
Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.

12. NEZAPOMÍNEJTE, ŽE SE NEDOKÁŽU VŽDYCKY VYJÁDŘIT TAK, JAK BYCH CHTĚL.
Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.

13. NEPOKOUŠEJTE NADMĚRNĚ MOU POCTIVOST.
Dostanu strach a pak lžu.

14. NEBUĎTE NEDŮSLEDNÍ.
To mne úplně mate.

15. NEŘÍKEJTE MI, ŽE MĚ NEMÁTE RÁDI,
i když dělám příšerné věci.

16. NEŘÍKEJTE, ŽE MÉ OBAVY A STRACH JSOU HLOUPOSTI.
Pro mne jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.

17. NESNAŽTE SE MI NAMLUVIT, ŽE JSTE DOKONALÍ A BEZCHYBNÍ.
Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.

18. NIKDY SI NEMYSLETE, ŽE JE POD VAŠI DŮSTOJNOST SE MI OMLUVIT.
Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší.

19. NEZAPOMÍNEJTE, JAK RYCHLE DOSPÍVÁM.
Je to určitě těžké, držet se mnou krok, ale prosím - snažte se.

20. NEZAPOMEŇTE, ŽE NEMOHU DOBŘE VYRŮSTAT BEZ SPOUSTY LÁSKY A LASKAVÉHO POROZUMĚNÍ.
Ale to vám nemusím říkat, že?

 

 

Děti se naučí tomu, v čem žijí

Jestliže děti žijí obklopeny kritikou, naučí se odsuzovat.
Jestliže děti žijí obklopeny nepřátelstvím, naučí se bojovat.
Jestliže děti žijí obklopeny strachem, naučí se být bázlivé.
Jestliže děti žijí obklopeny lítostí, naučí se litovat samy sebe.
Jestliže děti žijí obklopeny zesměšňováním, naučí se být stydlivé.
Jestliže děti žijí obklopeny žárlivostí, naučí se, co je to závist.
Jestliže děti žijí obklopeny zahanbováním, naučí se cítit se vinny.
Jestliže děti žijí obklopeny tolerancí, naučí se být trpělivé.
Jestliže děti žijí obklopeny podporou, naučí se mít důvěru.
Jestliže děti žijí obklopeny chválou, naučí se oceňovat.
Jestliže děti žijí obklopeny přijetím, naučí se mít rády samy sebe.
Jestliže děti žijí obklopeny uznáním, naučí se mít cíl.
Jestliže děti žijí vítány, naučí se nacházet ve světě lásku.
Jestliže děti žijí obklopeny sdílením, naučí se být štědré.
Jestliže děti žijí obklopeny poctivostí a upřímností, naučí se, co je pravda a spravedlnost.
Jestliže děti žijí v bezpečí, naučí se důvěřovat sobě i ostatním.
Jestliže děti žijí obklopeny přátelstvím, naučí se, že na světe je pěkně.
Jestliže děti žijí obklopeny klidem, naučí se pokoji mysli.
V čem žijí vaše děti?
Dorothy L. Nolteová

—————

Zpět