Informace k PLATBÁM STRAVNÉHO pro MŠ Kaštánek 2015/16

20.06.2015 20:54

Podmínky platby stravného pro děti v MŠ Kaštánek:

  • platby za stravné se hradí na účet školní jídelny Fügnerova, Choceň: 8539990227/0100, variabilní symbol: rodné číslo dítěte
  • cena stravného: 28,-/den děti do 6 let a 33,-/den děti nad 6 let
  • platby je třeba posílat zálohově, tedy na měsíc dopředu (v srpnu na září, atd.)
  • individuální pořadavky (platba v hotovosti, aj.) řešit s vedoucí školní jídelny paní Danou Kaňkovou (tel.: 604671341)
  • omlouvání dětí do 7 h. ráno v den nepřítomnosti telefonicky nebo přímo učitelkám na třídě, při plánované nepřítomnosti lze využít kromě uvedených způsobů i zápis do omluvných listů v šatnách tříd.
  • při včasném neomluvení dítěte 1. den nepřítomnosti je možné si přijít pro oběd do jídlonosiče do MŠ v 11.30 h.
Vnitřní řád školní jídelny Fügnerova, Chceň ke stažení zde: Vnitřní řád školní jídelny Choceň.PDF (100,5 kB)

—————

Zpět