Informace pro lyžaře - MŠ Kaštánek lyžuje

15.12.2021 13:09

Dobrý den,

na základě Vašeho přihlášení si Vám dovolujeme zaslat informace k lyžování pro děti z MŠ Kaštánek. Lyžování se skládá z deseti vyučovacích hodin obsažených v pěti lekcích.

Místo a den: Ski areál Hlinsko, středa dopoledne

Termíny: 26.01., 02.02., 09.02., 16.02., 23.02.2022

Odjezd od MŠ: 7:10

Předpokládaný příjezd k MŠ: 11:50

Správná výstroj a výzbroj je důležitá pro absolvování kurzu. Každé dítě musí mít helmu, lyžařské brýle (nepovinné), lyžařské boty, lyže o délce úměrné výšce postavy, tj. -10 až -20 cm k výšce postavy, teplé oblečení, rukavice, tenkou čepici nebo kuklu pod helmu, chránič páteře (nepovinné, pouze doporučené). Veškeré vybavení musí být podepsané (jméno, příjmení a název MŠ). Vše bude zabalené v jedné tašce, která musí být označena štítkem se jménem a příjmením a názvem MŠ. Lyže budou zvlášť svázané a nedávejte je prosím do vaků! Lyže i lyžařská obuv musí být také označena jménem, příjmením a názvem MŠ. Nezapomeňte v den první lekce odevzdat kopii dokladu o seřízení bezpečnostního vázání u lyží (platnost dokladu nesmí být starší než jeden rok) nebo čestné prohlášení zákonných zástupců, že lyže a vázání jsou v odpovídajícím technickém stavu a vázání bylo odborně seřízeno, zákonný zástupce na sebe bere veškerou odpovědnost v případě vzniku škodní události v důsledku špatného seřízení vázání!

 

Prosím nedávejte dětem hůlky, dětem budou hůlky zdarma zapůjčeny dle potřeby!

 

S potvrzením o přihlášení na kurz je možné využít zvýhodněné nabídky celosezónní výpůjčky lyžařského vybavení v půjčovně Wiki ve Slatiňanech.

 

Prosíme rodiče z MŠ Kaštánek, aby označili tašky dětí s vybavením bílou stuhou nebo bílým provázkem. (slouží k ulehčení při rozlišení s jinou MŠ)

 

Cena: 2 999,- Kč; cena je včetně DPH, v ceně je zahrnuto: pět lekcí lyžování - 10 vyučovacích hodin, doprava autobusem tam i zpět (smluvním dopravcem), jízdné na vlecích v celém areálu, občerstvení.

Zaplaťte prosím převodem na účet číslo 2501709930/2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury, která Vám byla automaticky vygenerována po přihlášení. Číslo faktury naleznete přímo v emailu, potvrzující přihlášení na kurz nebo ve faktuře, která je v příloze potvrzujícího emailu. Jako specifický symbol uveďte 01. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno přihlášeného dítěte.

Kurzovné je možné uhradit na dvě splátky. Záloha 50 % je splatná do 31. 10. 2021 a doplatek do 31. 12. 2021 se stejnými fakturačními údaji. Faktura je vždy vystavena pouze na celkovou částku.

Přihlášením do kurzu můžete tuto zimní sezónu využít zvýhodněnou cenu 500 Kč (cena výuky na dětském svahu) nebo 700 kč (na výuky na vleku) za veřejnou individuální výuku pro jakéhokoli člena rodiny. Slevu uplatníte pouze ve ski areálu Hlinsko. Při placení výuky v

kanceláři lyžařské školy stačí pouze sdělit jméno přihlášeného dítěte do kurzu a název ZŠ/MŠ, kterou navštěvuje.

Každé dítě musí mít do autobusu a na převlékání vlastní roušku nebo nákrčník. Při pohybu ve ski areálu se budeme řídit nařízením vlády a předpisy areálu.

Připomínáme možnost připojištění k lyžařským kurzům. Připojištění je za 150 Kč a je v tomto rozsahu:

● Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu - 100 000 Kč;

● Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu - 250 000 Kč;

● Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) - 200 Kč/den;

● Úrazové pojištění – denní odškodné - 100 Kč/den;

● Pojištění stornovacích poplatků – 80 %.

V případě nemoci nebo jiného důvodu absence na lekci peníze nazpět nevracíme. Je možné, ale čerpat náhrady od pojišťovny a náhradní lekci dle následujících podmínek.

Možnost náhrad promeškaných lekcí lyžování:

Náhradní hodinu lyžování je možné absolvovat s jinou MŠ/ZŠ nebo jako individuální hodinu

1. Náhradní hodina s jinou MŠ/ZŠ

● V případě, že dítě chybí na výuce lyžování v rámci kurzu pro MŠ/ZŠ, může si promeškanou výuku nahradit s jinou MŠ/ZŠ

● Při náhradní hodině nezajišťujeme dopravu do ski areálu. Zákonný zástupce si musí dítě do ski areálu dovést a po výuce ho zase odvést

● Náhradní výuka probíhá vždy v předem domluveném termínu a čase. Termín a čas si zákonný zástupce domluví telefonicky nebo emailem s pracovníkem kanceláře LŠ

● Vzhledem k současnému stavu souvisejícímu s Covid-19 prosíme rodiče, aby nám v tomto případě předali dítě připravené v lyžařské výzbroji ve veřejných prostorách a nedocházelo k převlékání ve společných prostorách s jinou MŠ/ZŠ.

2. Individuální náhrada

● V případě, že dítě chybí na výuce lyžování v rámci kurzu pro MŠ/ZŠ, může si promeškanou výuku nahradit individuální výukou

● Za jednu promeškanou výuku má účastník kurzu nárok na jednu individuální lekci s doplatkem 350 Kč

● Za dvě promeškané výuky má účastník kurzu nárok na jednu individuální lekci zdarma

● Náhradní výuka probíhá vždy v předem domluveném termínu a čase. Termín a čas si zákonný zástupce domluví s pracovníkem kanceláře LŠ

Promeškanou výukou se myslí dopolední/odpolední blok kurzu lyžování pro MŠ/ZŠ Kontakt: kancelář 775 022 650, email: info@skifanatic.cz, web: www.skifanatic.cz

 

O jakýchkoliv případných změnách Vás budeme informovat prostřednictvím emailu. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Tento email, doporučuji uložit nebo vytiskn

—————

Zpět