Informace pro rodiče - Covid 19

28.08.2020 13:09

Vážení rodiče, od září se opět setkáváme všichni v MŠ. Rádi bychom Vás informovali o nařízeních vlády a situaci, která je aktuální v MŠ. 

Prohlášení o bezinfekčnosti dětí se aktuálně do MŠ nepředkládá. 

Na děti ani rodiče se nevztahují žádná omezení ani opatření. V současné době roušky nejsou povinné. Budeme ale rádi, když každé dítě bude mít ve své skříňce v šatně roušku v sáčku, kterou bude možné v případě potřeby použít. 

U vchodu je připravena desinfekce, kterou, prosím, použijte. 

Ve vnitřních prostorách školy a zahrady se, prosím, zdržujte jen nezbytně nutnou dobu. 

Dítě se známými příznaky Covid-19, nebo s příznaky jiného respiračního onemocnění (tím je myšlena i rýma), nebude do MŠ přijato!!!

V případě, že se příznaky projeví až v průběhu přítomnosti dítěte ve škole budou ihned nastavena tato opatření:

- dítěti nasadíme roušku

- umístíme ho do jiné místnosti (izolace od ostatních dětí)

- okamžité informování zákonného zástupce dítěte - bezodkladné vyzvednutí dítěte z MŠ. 

 

Děkujeme Vám, že dodržujete stanovená pravidla a zásady zdravého dítěte ve zdravém kolektivu. 

 

 Informace MŠMT v podrobném znění.  

—————

Zpět