Informace pro rodiče nově přijatých dětí

18.06.2014 21:46

Stravování:
V MŠ si vyzvedněte přihlášku ke stravování do 20. 6. 2014.
Vyplněnou ji přineste obratem zpět do MŠ.
Cena za oběd + svačiny je 28,- Kč/den.
Platba je k 20. dni předchozího měsíce (tj. k 20. srpnu na září)
na účet ŠJ 8539990227/0100 (variabil = rodné číslo)

Rodičovská schůzka:
V úterý dne 26. 8. 2014 proběhne v nově otevřené MŠ Den otevřených dveří od  8.00  - 16.00 h.
a následná rodičovské schůzka v 15.00h.


Těšíme se na Vás :-)

—————

Zpět