Koťata

15.09.2011 21:28

Zápis ze schůzky rodičů dne 7. 9. 2011 ve třídě Koťata

 

 

 1. Přivítání rodičů po prázdninách

 

 1. Seznámení rodičů se Školním řádem, Vnitřním řádem pro rodiče,ŠVP PV a TVP PV

 

 1. Rodiče byli požádáni o vyplnění „Pověření“ , „Dotazníku“ a doplnění případných změn v rodině ( telefon,adresa,nemoc,ap.)

 

 1. Rodičům byl předán k podpisu souhlas – nesouhlas s logopedickým vyšetřením v MŠ a s fotografováním dětí v MŠ, případně s publikací fotografiív Choceň.zpravodaji,www. stránkách MŠ,Informatoriu,ap.

 

 1. Rodiče byli seznámeni s logopedickou péčí v MŠ – povede p. uč. Iva Vacová

 

 1. Rodičům byla nabídnuta možnost přihlásit děti do kroužku „Logo-hrátky se Zubejdou“ pod vedením p. uč. Vacové

 

 1. Přípravujeme akce pro děti a rodiče – vyrábění dle zájmu rodičů, vánoční posezení, výtvarné soutěže,ap

 

 1. Rodiče byli seznámeni s platbou  – šk. rok 2011-2012 – školné - 250,- /měsíc, stravné 26,- Kč/měsíc, příspěvek rodičů 200,- Kč/šk. rok- rodiče mohou kdykoliv nahlédnou do přehledu čerpání příspěvku rodičů-na požádání předloží tříd. Učitelky

 

 1. Rodiče oznámili nesouhlas  s prací hospodářky p. Lenky Čermákové, především s přehledem vyúčtování – ředitelka MŠ zajistí nápravu.

Dále rodiče žádají,aby svačiny, které si děti odnášejí domů po obědě,byly pro všechny děti jednotné – ředitelka MŠ projedná s p. kuchařkou Věrou Majznerovou

 

 1. Rodičům byla nabídnuta možnost přinést pro dítě do MŠ zubní kartáček a zubní pastu -dle zájmu rodičů,není povinné,kelímek na pastu není potřeba v MŠ jich je dostatek

 

 1. Oslavy svátků a narozenin – p. učitelky navrhly rodičům nedávat k oslavě dětem bombony,ale např. upéct malý-jednoduchý dort,řezy,koláčky,dětské křupky ze zdravé výživy,ovoce,zeleninu,rýžové chlebíčky,ap.

Pokud některý z rodičů a dětí bude trvat  na bombonech,p. učitelky to budou samozřejmě respektovat.

 

 

 1. Rodiče byli požádáni :

-podepsat oblečení,boty,přezůvky,náhradní oblečení

-sledovat aktuální informace -vchod do šatny ( skříň,vývěska pro

  rodiče,dveře)

-přinést balení toaletního papíru,papírových ubrousků,papírových

 kapesníků,vlhčených ubrousků a mýdlo na I.pololetí

-nosit dle možností odpadový materiál na Vv a Pv činnosti ( papíry na

 kreslení, papírové krabičky, plastová vajíčka z konder vajíček,vlna,plátno

-nosit jakékoliv přebytky ze zahrady ( ovoce,zelenina,bylinky,ap. ) do ŠJ

-pomoc při přípravě vánočního a velikonočního jarmarku-nosit jakékoliv

 výrobky -dle možnosti rodičů – výtěžek bude přidán k již našetřeným Kč  

 a využit na zakoupení venkovní trampolíny, případně dále na zakoupení

 hrače a pomůcek do MŠ

-o věcné a finanční sponzorské dary, především na Mikuláše,Vánoce a Den

 dětí, samozřejmě dle možností rodiny

-pokračujeme ve sběru hliníku a pomerančové kůry

 

 

 

 

 

 

V Chocni dne 7.9. 2011                                                     Naďa Dvořáková

                                                                                           Iva Vacová

 

—————

Zpět