Koukají na nás správně?

21.10.2017 22:29

Naše MŠ již šestým rokem podporuje akci "Koukají na nás správně?".

Akce se týká preventivního vyšetření zraku přímo v MŠ. Metoda, která je při vyšetření využívána je mnohem přesnější, než čtení z tabule u dětského lékaře při preventivních prohlídkách, kde lékař nemusí odhalit možnou oční vadu. Vyšetření je rychlé a bez kontaktu se zdravotní sestrou, která vyšetření provádí.
Výsledky vyšetření v MŠ ukazují, že je vhodné screening zraku opakovat každý rok do 7 let věku, než dítě nastoupí základní školní docházku.

Informace o zjištěném stavu jsou předávány v zalepených obálkách pouze rodičům.
Projekt není hrazený pojišťovnou a úhrada za vyšetření je 150,- Kč (ale zase si nemusíte brát volno v práci, čekat na očním a projet benzín - to za úvahu stojí).
Váš případný zájem nahlaste třídním učitelkám nejpozdeji do 27. 10. 2017. Termín se dojedná podle zájmu o vyšetření a bude vám včas sdělen.

Více informací o celém projektu naleznete zde:

klikněte na obrázek

—————

Zpět