Metodický pokyn MŠMT k 1.9.2021

23.08.2021 20:37
Vážení rodiče a milé děti, 
z nařízení MŠMT od 1. 9. 2021 v naší školce nenastanou výrazné změny s ohledem na hygienická opatření - omezení šíření onemocnění covid-19. 
 
I nadále budeme požadovat dodržování těchto opatření:
- do budovy MŠ vstupujte s ochranou úst (netýká se dětí) - takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
- U vstupu do budovy školy a v každé třídě jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem
- od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
- Škola upozorňuje zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit, nebudou přijaty do zařízení. 
- MŠ doporučuje snížit množství osob, které děti do školy doprovází a vyzvedávají.
-  Plošné preventivní testování dětí bude probíhat v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních a žáků základních škol a středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021. 
MŠ se toto nařízení netýká, děti se v MŠ netestují!
- V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
 
Podrobné informace naleznete zde -  Manuál MŠMT  

—————

Zpět