Otevření MŠ Kaštánek od 12.4.2021 - předškoláci

07.04.2021 15:38

Na základě Metodického pokynu MŠMT bude k 12. 4. 2021 obnoven provoz mateřské školy.

 

Zahájení docházky se zatím týká pouze dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

 

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Dítěti, které je dítětem mateřské školy se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

- nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

- podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu.

 

Zákonný zástupce bude testovat dítě za asistence pověřeného pedagoga. Na výsledek testu je nutné počkat 15 minut.

 

FREKVENCE TESTOVÁNÍ:

2x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (tzn. většinou v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek). Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

NEMUSÍ SE TESTOVAT:

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,

“byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

 

Zákonní zástupci musí používat v prostorách MŠ respirátor a při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou.

Děti v MŠ nemusí mít roušku.

 

MŠMT - Provoz škol od 12.4.2021

MŠMT - Testování ve školách od 12.4.2021

—————

Zpět