Platba školného a obědů přes účet

26.08.2014 22:10

Platba školného 300,-  na účet MŠ:
27 - 8767710207/0100
variabilní symbol = rodné číslo dítěte
specifický symbol = číslo třídy (Berušky 1, Koťata 2, Mravenci 3)

Úhradu školného je nutné provést do 15. dne v měsíci. Školné lze zaplatit i jednorázovými splátkami (za půl roku, za rok, atd.).
Peníze za snížené školné o prázdninách bude vráceno vždy k začátku následujícího školního roku ředitelkou MŠ.

Školné neplatí předškoláci. Děti s odkladem školní docházky školné platí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platba obědů a svačinek 28,- Kč/den na účet školní jídelny:
8539990227/0100
variabil = rodné číslo

Úhradu stravného je nutné provést do 20. dne předchozího měsíce
(např. k 20. srpnu na září) 

Tel. č. do ŠJ pí Kaňková: 604671341

Informace o přehledu finančních prostředků na účtech ŠJ a vyúčtování přeplatků po zjištění doplníme. Děkujeme.

—————

Zpět