Aktuální informace pro stávající rodiče

18.06.2014 22:19

Stravování a školné:

 • K 30. 6. 2014 zrušit bankovní příkaz na úhradu školného a stravného
 • 3. a 4. 7. 2014 si vyzvednout v MŠ Na Herzánce přeplatky za školné a stravné
 • Platbu prázdninového školného 52,- Kč za červenec a 300,-  Kč za srpen uhradit v hotovosti u vedoucí ŠJ p. Čermákové v MŠ Na Herzánce, nejpozději k 10. 7. 2014
 • Cena za oběd + svačiny je 28,-/den
 • Platba stravného proběhne vždy k 20. dni předchozího měsíce (tj. k 20. srpnu na září) na účet ŠJ 8539990227/0100 (variabil = rodné číslo)
 • K 1. 9. 2014 zajistit úhradu za školné převodem opět na účet MŠ – variabilní symbol a číslo účtu bude včas oznámeno 
  POZOR - rodiče předškoláků (tj. jeden rok před nástupem do ZŠ mají školné zdarma)
Prázdninový provoz v náhradní MŠ
 
 • Provoz v náhradní MŠ Záměstí bude zajištěn již od pondělí 30. 6. 2014
 • Pokud bude dítě v průběhu července navštěvovat MŠ Záměstí – školné i stravné bude hrazeno v hotovosti v dané MŠ
Prázdninový provoz MŠ Na Herzánce
 
 • Provoz od 28. 7. 2014 bude již  zajištěn v nové MŠ 
 • Dne 26. 8. 2014 proběhne v nové MŠ Den otevřených dveří 8 - 16 h. a následná schůzka rodičů od 15. 00 h.

Sledujte prosím informace na webových stránkách MŠ a na vývěskách v MŠ – průběžně budou doplňovány a upřesňovány
 

 

—————

Zpět