Pokyny k nástupu do MŠ

04.05.2020 11:13

Tyto pokyny se vztahují na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

!!! Při cestě do školy a ze školy se a děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovým opatřením, a to zakrytí úst a nosu a dodržování bezpečných rozestup 2m.

 • Doporučuje se strávit větší část dne venku v areálu MŠ
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ
 • Toalety musí být vybaveny jednorázovými papírovými ručníky
 • Rukavice pro běžné činnosti v MŠ nejsou nutné
 • Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce
 • Časté větrání - minimálně jednou za hodinu po dobu 5min
 • Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. Musí probíhat důkladné čištění a dezinfekce všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů (kliky, spínače světel) musí být prováděna několikrát denně.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – ZVÝŠENÁ TĚLESNÁ TEPLOTA, KAŠEL, NÁHLÁ ZTRÁTA CHUTI A ČICHU, JINÝ PŘÍZNAK AKUTNÍ INFEKCE DÝCHYCÍCH CEST nesmí do školy vstoupit.
 • Dále také projevy RÝMY – jak bakteriálního tak virového původu, nesmí do školy vstoupit.
 • Při celoročních rýmách, alergických rýmách a alergickém kašli je NUTNÉ předložit aktuální zprávu od alergologa!
 • Před vstupem do MŠ bude personálem MŠ měřena teplota bezkontaktním teploměrem. Pokud teplota bude vyšší než 37°C, dítě nesmí do školy vstoupit.

Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování

 • Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Rizikové faktory

 1. Věk nad 65 let s přidruženým chronickými chorobami
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i astma) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému.
 5. Těžká obezita.
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu nebo náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoli osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

!!! Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

!!! Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka toto prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy – o této události zákonní zástupci budou předem informováni.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.

 

 

 

 

—————

Zpět