Přípravná třída pro předškolní děti ve Vysokém Mýtě

24.04.2015 21:53

Již sedmým školním rokem je při vysokomýtské ZŠ Jiráskova zřízena přípravná třída. Tato třída vznikla na základě požadavků rodičů dětí s odkladem školní docházky nebo dětí narozených v podzimních měsících, tedy které k 31.8. (rozhodné datum pro zápis do 1. tříd) nedosáhly věku 6 let a rodiče už nechtěli děti další rok nechávat v mateřské škole. Do třídy byly v minulosti přijaty v odůvodněných případech také pětileté děti.

Oficiálně je tato třída zřízena pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. K přihlášce do přípravné třídy musí být doložena zpráva ze školského poradenského zařízení (PP poradna, SPC).

Přípravná třída je bezplatná, max. počet dětí je 15, čímž je zajištěn individuální přístup. Výuka (4 vyučovací hodiny denně) probíhá na 1. stupni ZŠ Jiráskova, nám. Pod Kaštany (u Penny marketu) ve velmi pěkném školním areálu s kompletním zázemím, pod vedením  zkušených učitelů. Děti mohou obědvat ve školní jídelně a v případě zájmu rodičů docházet také do školní družiny při této škole. Učební materiály jsou bezplatné. Určitě není problém s případnou návštěvou a prohlídkou školy. Přípravná třída je výborným mezistupněm mezi MŠ a nástupem do 1. tříd. Do přípravné třídy jsou samozřejmě přijímány i děti, které nemají trvalý pobyt ve Vysokém Mýtě. (Tedy pokud rodiče dětí chtějí své dítě vozit do V. Mýta, dojíždějí sem za prací atd.) Je to jediná „přípravka“ ve vysokomýtském ORP.

 

Více informací Vám, případně rodičům dětí, ochotně podá paní Mgr. Milena Hunalová, zástupkyně pro I. stupeň této školy (m.hunalova@zs-jiraskova.cz) nebo paní Mgr. Mirka Pátková, ředitelka školy.

 

Mgr. Mirka Pátková
ZŠ Vysoké Mýto Jiráskova
tel. : 465 424 335
fax : 465 424 663
mob: 736 642 506
m.patkova@zs-jiraskova.cz

—————

Zpět