Setkání s psycholožkou

04.09.2014 20:18

V pondělí 8. 9. 2014 v 16.00 hod. zveme všechny rodiče na setkání s psycholožkou Mgr. Petrou Švecovou a p. učitelkou Mgr. Ivetou Zelinkovou do Mateřské školy Kaštánek. Seznámí přítomné s grantem, který získalo město a obě dvě ZŠ v Chocni. V rámci spolupráce bude možnost zapojení i mateřské školy. Spolupráce se bude týkat především využití psycholožky. 
Další podrobnosti si přijďte poslechnout v pondělív 16.00 hodin do mateřské školy.

—————

Zpět