Seznam přijatých dětí pro školní rok 2014/2015

07.05.2014 21:20

Ředitelka MŠ Na Herzánce rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na základě žádosti zákonného zástupce podané dne
29. 4. 2014 a dle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2014/2015.
Seznam přijatých dětí naleznete zde: zápis 2014_rozhodnutí.pdf (113,2 kB)

—————

Zpět