Seznam přijatých dětí ve druhém kole výběrového řízení pro šk. rok 2014-15

26.08.2014 20:42

Ředitelka MŠ Na Herzánce rozhodla o přijetí dětí ve druhém kole výběrového řízení k předškolnímu vzdělávání na základě žádosti zákonného zástupce podané dne 25. 8. 2014 a dle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2014/2015. 
Seznam přijatých dětí naleznete zde: seznam_přijímací_řízení_8-14.pdf (109,1 kB)

—————

Zpět