Školné za měsíc březen

24.03.2021 12:42
Školné za měsíc březen bude  z důvodu uzavření MŠ - 0,- Kč.
Přeplatek bude převeden na další měsíc.
Seznam přeplatků k 1.4. 2021 bude od 6.4. 2021 k nahlédnutí u třídních učitelek.
Především prosím o kontrolu rodiče dětí, které nebudou od 1.9. 2021 hradit školné ( předškolák nebo dítě s odkladem ŠD) a případné ukončení trvalého příkazu.
V případě nesrovnalostí máte možnost - po předchozí domluvě, nahlédnout do přehledu plateb za školné u ředitelky MŠ.
Děkuji. Dvořáková Naďa, řed. MŠ
tel.: 465471421
mob. 724215285
Email: dvorakovanada@seznam.cz
 

—————

Zpět