Umístění Vašeho dítěte do náhradní MŠ během letních prázdnin

20.04.2022 15:49

Mateřská škola Kaštánek, Choceň bude uzavřena v období letních prázdnin od 1.7. – 31.7. 2022.

V týdnu od 25.7. – 29.7. budou uzavřeny všechny MŠ v Chocni.

Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 1.8. 2022.

V případě zájmu o umístění svého dítěte v době uzavření MŠ Kaštánek v náhradní MŠ Záměstí, si prosím vyzvedněte od 1. 5. 2022 u třídních pí. učitelek tiskopis – Žádost o umístění dítě, nebo si ho stáhněte zde

Tiskopis je nutné odevzdat vyplněný nejpozději do 31.5. 2022 třídním pí. učitelkám.

Žádostem podaným po tomto termínu nemusí vybraná škola z kapacitních důvodů vyhovět.

Do náhradní MŠ budou umístěny pouze děti zaměstnaných rodičů.

Stravné a úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v náhradní MŠ je nutné uhradit 1. den nástupu dítěte do zařízení.

 

Děkuji za pochopení.

Dvořáková Naděžda, řed. MŠ

—————

Zpět