Upozornění - změna termínu plateb školného a obědů

03.09.2012 22:02

 

Od 1. 9. 2012 dochází z organizačních důvodů ke změně vybírání poplatků za stravné a školné.
Poplatky za stravné i školné vybírá hospodářka p. Čermáková vždy pouze v jednom týdnu okolo 15. dne daného měsíce *).
Přesný termín týdne bude vždy včas vyvěšen na webových stránkách MŠ a na vývěskách jednotlivých tříd.

Za nedodržení termínu platby obědů a školného bude podle vnitřního řádu školy udělována finanční sankce a to 2% z dlužné částky za jeden den.

Prosíme rodiče o dodržování termínu placení poplatků, aby nedocházelo ke zbytečným sankcím.

TERMÍN PLATBY V ZÁŘÍ
17. – 21. 9. 2012

Děkujeme za pochopení

vedení MŠ Na Herzánce, Choceň

*) Bude-li 15. den v měsíci připadat na PO, ÚT nebo ST budou platby vybírány v tomto týdnu.
     Připadne-li 15. den v měsíci na ČT,  PÁ, SO či NE budou platby vybírány týden následující.

 

Orientační termíny v následujících měsících:

Říjen            15. - 19. 10.
Listopad    19. - 23. 11
Prosinec    17. - 21. 12.
Leden          14. - 18. 1. 2013
Únor            18. - 22. 2.
Březen        18. - 22. 3.
Duben         15. - 19. 4.
Květen        13. - 17. 5.
Červen        17. - 21. 6. 

Změny ternímů plateb jsou vyhrazeny.

—————

Zpět