Uzavření MŠ v období letních prázdnin ve školním roce 2011/2012

08.06.2012 20:51

Mateřská škola Na Herzánce, Choceň bude ve školním roce 2011/2012, v období letních prázdnin,

uzavřena od 2. 7. - 27. 7. 2012.

V týdnu od 23. 7. - 27. 7. 2012 budou uzavřeny všechny MŠ v Chocni.

V červenci budou děti umístěny v MŠ na Záměstí  a to pouze ty, jejichž rodiče jsou oba dva zaměstnaní.

Žádost o umístění dítěte si vyzvedněte u třídních učitelek nebo zde: žádost_rodičů_-_léto.doc (11,5 kB)
a předejte nejpozději do konce května třídním učitelkám.

—————

Zpět