Zápis dětí do MŠ Na Herzánce, Choceň pro školní rok 2014/2015

30.01.2014 21:19

Pro školní rok 2014/2015 proběhne zápis do MŠ v měsíci dubnu  2014.
Rodiče si v MŠ vyzvednou přihlášku v týdnu od 7.4. - 11.4. 2014 a vyplněnou ji osobně přinesou a předají ředitelce MŠ dne 29.4. 2014 od 7.00 hod. – 16.00 hod.
Do přijímacího řízení budou zařazeny pouze přihlášky podané nejpozději k 30.4. 2014.
Přijímací řízení proběhne dle stanovených kritérií, přednost mají děti před vstupem do základní školy.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen v mateřské škole a na webových stránkách MŠ k 12. 5. 2014.

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte do MŠ si rodiče osobně vyzvednou u ředitelky MŠ dne 19.5. 2014 od 7.00 hod. - 16.00 hod.

Dvořáková Naďa, řed. MŠ

—————

Zpět