Zápis do MŠ - rozhodnutí

14.05.2015 20:38

Vážení rodiče,

přijímací řízení pro školní rok 2015 - 2016 do MŠ Kaštánek bylo ukončeno.

Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly je zveřejněn na vchodových dveřích do MŠ a webových stránkách školy.

Dne 1.6. 2015 se uskuteční první schůzka všech rodičů nově přijatých dětí.
Bude pro Vás připraveno k převzetí a podpisu rozhodnutí o přijetí, seznámíte se s kolektivem MŠ Kaštánek.

Od 15.30 hod. budou následovat třídní schůzky. Připravte  si pro své třídní učitelky jakékoliv dotazy.
Na třídní schůzky přijďte bez svých dětí.

Rodiče nepřijatých dětí si vyzvednou a podepíší rozhodnutí dne 18.5. 2015, kdykoliv v průběhu dne,  od 8.00 – 15.00 hodin.

Děkuji.

Seznam přijatých dětí  do MŠ Kaštánek, Choceň - k 1. 9. 2015

 

1

MŠ/26/2015/RE/33

2

MŠ/26/2015/RE/24

3

MŠ/26/2015/RE/11

4

MŠ/26/2015/RE/45

5

MŠ/26/2015/RE/29

6

MŠ/26/2015/RE/38

7

MŠ/26/2015/RE/43

8

MŠ/26/2015/RE/13

9

MŠ/26/2015/RE/14

10

MŠ/26/2015/RE/48

11

MŠ/26/2015/RE/34

12

MŠ/26/2015/RE/10

13

MŠ/26/2015/RE/19

14

MŠ/26/2015/RE/9

15

MŠ/26/2015/RE/47

16

MŠ/26/2015/RE/22

17

MŠ/26/2015/RE/12

18

MŠ/26/2015/RE/41

19

MŠ/26/2015/RE/18

20

MŠ/26/2015/RE/7

21

MŠ/26/2015/RE/15

 

 

V Chocni dne 15.5. 2015                                                                        Dvořáková Naděžda, řed. MŠ

—————

Zpět