Zápis do ZUŠ (ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA)

24.03.2021 21:04

Přijímací řízení ZUŠ Choceň

 

 Těšíme se na nové zájemce o studium na naší ZUŠ. Pokud máte o studium u nás zájem, je potřeba nejprve

 vyplnit elektronickou přihlášku na našich webových stránkách, případně v tomto odkazu.

 Přijímací pohovory do hudebního oboru budou probíhat v měsíci květnu dle aktuální epidemiologické

 situace. Jednotliví uchazeči budou zváni individuálně na konkrétní termín.  

 Přijímací řízení do literárně-dramatického oboru proběhne 9. 6. 2021 od 14 – 17 hodin. Bližší informace

 najdete na www.zus-chocen.cz/prijimaci-rizeni-2021.htm

 Přijímací řízení do výtvarného a tanečního oboru proběhne v červnu. Bližší informace zveřejníme

 v květnovém Choceňském zpravodaji a na stránkách školy.

 Pokud máte o studium u nás zájem, ale stále nevíte, který obor by pro Vaše děti byl nelepší, můžete se

 podívat na ukázky jednotlivých nástrojů a výsledky prací jednotlivých oborů na našich Youtube stránkách

 -- 

 S pozdravem

 Milan Duspiva

 zástupce ředitelky

 ZUŠ Choceň

 tel.: 777 889 415

 email: zastupce@zuschocen.cz

—————

Zpět