Zvýšení školného od školního roku 2015/2016

29.05.2015 22:19
Vážení rodiče,
 
dne 29.5. 2015 bylo na poradě ředitelek MŠ schváleno zvýšení školného k 1.9. 2015 na částku 400,- Kč za měsíc.
 
V měsíci červenci 2015 se školné z důvodu uzavření MŠ na celý měsíc neplatí.
V měsíci srpnu pošlete na účet MŠ 300,- Kč.
 

—————

Zpět