Elektronická omluvenka dítěte

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

MŠ informuje

Lyžařský výcvik - podrobné informace

10.12.2015 21:13
Dobrý den, potvrzuji Vaše přihlášení na lyžování pro děti z MŠ Kaštánek Choceň. Lyžování se skládá z dvanácti vyučovacích hodin obsažených v šesti lekcích a je určeno pro děti ze smluvních mateřských škol. Náplní je skupinová výuka lyžařských dovedností. Děti budou rozděleny do skupin dle...

—————

Nabídka lyžařského kurzu v MŠ pro rok 2016

23.09.2015 20:34
SKI Fanatic pořádá v měsících leden, únor, březen 2016 lyžování pro děti z mateřských škol. 12 vyučovacích  hodin v 6-ti lekcích je určeno pro děti starších 4 let. Jedná se o skupinovou výuku základních i pokročilých lyžařských dovedností. Skupiny budou rozděleny po 5-ti dětech na jednoho...

—————

Nabídka retro fotek dětí

23.09.2015 20:28
Vážení rodiče, na nástěnce v šatně MŠ si prohlédněte nabídku fotografování dětí v Retro-stylu. Zájem sdělte třídním učitelkám v MŠ. Děkujeme.

—————

Informace k PLATBÁM STRAVNÉHO pro MŠ Kaštánek 2015/16

20.06.2015 20:54
Podmínky platby stravného pro děti v MŠ Kaštánek: platby za stravné se hradí na účet školní jídelny Fügnerova, Choceň: 8539990227/0100, variabilní symbol: rodné číslo dítěte cena stravného: 28,-/den děti do 6 let a 33,-/den děti nad 6 let platby je třeba posílat zálohově, tedy na měsíc dopředu...

—————

Zvýšení školného od školního roku 2015/2016

29.05.2015 22:19
Vážení rodiče,   dne 29.5. 2015 bylo na poradě ředitelek MŠ schváleno zvýšení školného k 1.9. 2015 na částku 400,- Kč za měsíc.   V měsíci červenci 2015 se školné z důvodu uzavření MŠ na celý měsíc neplatí. V měsíci srpnu pošlete na účet MŠ 300,- Kč.  

—————

Zápis do MŠ - rozhodnutí

14.05.2015 20:38
Vážení rodiče, přijímací řízení pro školní rok 2015 - 2016 do MŠ Kaštánek bylo ukončeno. Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly je zveřejněn na vchodových dveřích do MŠ a webových stránkách školy. Dne 1.6. 2015 se uskuteční první schůzka všech rodičů nově přijatých dětí. Bude pro...

—————

Přípravná třída pro předškolní děti ve Vysokém Mýtě

24.04.2015 21:53
Již sedmým školním rokem je při vysokomýtské ZŠ Jiráskova zřízena přípravná třída. Tato třída vznikla na základě požadavků rodičů dětí s odkladem školní docházky nebo dětí narozených v podzimních měsících, tedy které k 31.8. (rozhodné datum pro zápis do 1. tříd) nedosáhly věku 6...

—————


Aktuálně

Uzavření MŠ o letních prázdninách 2018

28.01.2018 23:13

UZAVŘENÍ MŠ

od 30.7. - 31.8. 2018 

Uzavření všech MŠ v Chocni
od 30.7. do 3.8. 2018 
 
Umístění dítěte v náhradní MŠ
(MŠ Záměstí)
viz sekce "MŠ informuje"
 
 
odevzdat do 31. 5. 2018
 

—————


Společné akce MŠ

Divadelní představení 2017/2018

17.03.2016 21:38
Divadla školní rok 2017 – 2018 ŘÍJEN Dne 2.10. 2017 v 8.30 hod. Divadlo  U dvou...

—————

Celoškolní výlety 2017/18

16.03.2016 21:38
16. 5. 2017 Výlet do ekocentra záchranné stanice Pasíčka a minizoo Harta Ve středu 16. 5. 2018 se...

—————


Jídelní lístek

/album/jidelni-listek1/jidelni-listek71-png/

—————

—————