Nabízíme

 • Co nabízí naše školka:
  logopedii
  plavecký výcvik
  lyžařský výcvik
 • bruslení
  jógu
  prvky montesorri pedagogiky

  seznámení s hrou na zobcovou flétnu
  muzikoterapie
  netradiční výtvarné a pracovní činnosti 
 • Přibližujeme dětem přírodu:
  spolupráce s Ekocentrem Pardubice
  návštěva farmy v Mostku
  návštěva jízdárny
  výroba krmítek pro ptáčky
  práce s přírodním materiálem 
  sázení semínek
  sušení ovoce
  výroba herbáře
  aranžérství  

  vycházky po okolí
  základy ekologie
 • Dodržujeme tradice, zvyky a oslavy:
  drakiáda
  Mikulášská nadílka
  vánoční výzdoba- práce maminek - společné posezení v MŠ
  vánoční besídka pro rodiče a přátele
  vánoční nadílka
  maškarní karneval
  vynášení Moreny
  velikonoční výzdoba - s rodiči
  malování vajíček, pletení pomlázek s rodiči
  Den Země
  Čarodějnice
  Den dětí
  celodenní školní výlety
  poznávací třídní výlety – okolní města, historické památky apod.
  osvětlení státních svátků
  oslavy narozenin a svátků dětí MŠ
 • Sportovní aktivity:
  plavání - Vysoké Mýto
  bruslení - Choceň

  Lyžování - SKI areál Hlinsko
  turistické výlety 
 • Kultura:
  pohádky v ZŠ
  divadlo ve Vysokém Mýtě
  Kino Máj – Choceň
  divadla v Sokolovně
  divadla pro děti v MŠ
  návštěva muzea - Vysoké Mýto, Choceň
  návštěva knihovny 
 • Akce se ZŠ a ostatními institucemi
  návštěva čertů x Mikuláše 
  návštěva předškoláků u prvňáků v ZŠ
  Čarodějnice na zahradě ZŠ
  Vánoční koledování – ZŠ v MŠ
  Divadlo pro MŠ – hrají děti ze ZŠ
  Den dětí se ZŠ a se studentkami OA Choceň
  návštěva prvňáčků v MŠ