Nabízíme

 • Co nabízí naše školka:
  logopedii
  plavecký výcvik
  lyžařský výcvik
 • seznámení s základy AJ - Angličtina hrou
 • bruslení
  jógu
  prvky montesorri pedagogiky
  muzikoterapie
  netradiční výtvarné a pracovní činnosti 
 
 • Přibližujeme dětem přírodu:
  návštěva Ekocentra Pardubice
  návštěva farmy v Mostku
  návštěva jízdárny
  výroba krmítek pro ptáčky, hmyzí domečky
  práce s přírodním materiálem 
  sázení semínek
  sušení ovoce
  výroba herbáře
  aranžérství  

  vycházky po okolí
  základy ekologie
  zážitkový chodník v areálu MŠ
 • Dodržujeme tradice, zvyky a oslavy:
  drakiáda
  Mikulášská nadílka
  vánoční besídka a setkání pro rodiče a přátele
  vánoční nadílka
  maškarní karneval
  vynášení Moreny
  velikonoční a vánoční dílničky - akce s rodiči, vyrábění na téma
  malování vajíček, pletení pomlázek 
  Den Země
  Čarodějnice
  Den dětí
  celodenní školní výlety
  poznávací třídní výlety – okolní města, historické památky apod.
  vysvětlení státních svátků
  oslavy narozenin a svátků dětí MŠ
 • Sportovní aktivity:
  plavání - Vysoké Mýto
  bruslení - Choceň

  Lyžování - SKI areál Hlinsko                                                                                                                                                      Turistické výlety 
 • Kultura:
  pohádky v ZŠ
  Kino Máj – Choceň
  divadla v Sokolovně - Panský dům Choceň
  divadla a kulturní představení pro děti v MŠ
  návštěva muzea - Vysoké Mýto, Choceň
  návštěva knihovny, poslech s příběhem a vyráběním 
 • Akce se ZŠ a ostatními institucemi
  návštěva čertů x Mikuláše 
  návštěva předškoláků u prvňáků v obou ZŠ v Chocni
  Divadlo pro MŠ – hrají děti ze ZŠ
  Den dětí se ZŠ a se studentkami OA Choceň
  návštěva prvňáčků v MŠ