Přehled aktivit na třídě máte v pravé liště pod mravenečkama - KULTURNÍ A JINÉ AKCE
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
STRAVNÉ - ZDRAŽENÍ
 
Milí rodiče, 
na základě Smlouvy o zajištění školního stravování - ŠJ Fügnerova, Choceň vám oznamujeme, že k 1. 1. 2022 dochází k zvýšení stravného na částku  
42,- Kč za den (2 svačiny + oběd).
Prosíme, překontrolujte si výši záloh na stravování. 
Při počtu 20 pracovních dnů je potřeba měsíčně posílat 840 Kč. 
Děkujeme za pochopení. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ROCE A PŘEJEME HLAVNĚ ZDRAVÍ !!!

 Děti si dnes  ve školce rozbalily pod stromečkem dárečky od Ježíška, nakreslily pěkné obrázky, co dostaly doma od Ježíška a připomněly jsme dětem bruslení :)

 

BRUSLENÍ  - ÚTERÝ 

S SEBOU: BATOH, ve kterém budou mít brusle, lyžařskou HELMU (ne cyklistickou), náhradní triko s dlouhým rukávem, lyžářské,vyteplené rukavice (NE pletené), žádné tašky v ruce, vaky, každé dítko si vše nese na kluziště samo. 

POZN.: NENÍ  V NAŠICH SILÁCH VŠEM SEŘIZOVAT HELMY - PROSÍME UPRAVTE HELMY TAK, ABY DĚTEM NEPADALA, NEŠKRTILA A ZAJIŠŤOVALA BEZPEČNOST HLAVY, 

- BATOHY UPRAVTE DĚTEM NA ZÁDECH, ABY JIM NEPADALY, DOTÁHNOUT POPRUHY,ABY PĚKNĚ SEDĚL NA ZÁDECH

NA SEBE: oteplováky, ....

Pití zajistí školka.

Ze školky odcházíme v 9,15 hodin, kdo by z rodičů, prarodičů měl čas, prosíme o pomoc při ZAVAZOVÁNÍ bruslí. Lekce nám záčíná v 10,00 hod. Děkujeme za spolupráci. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE K LYŽOVÁNÍ

Místo a den: Ski areál Hlinsko, středa dopoledne

Termíny: 26.01., 02.02., 09.02., 16.02., 23.02.2022

Odjezd od MŠ: 7:10

Předpokládaný příjezd k MŠ: 11:50

Správná výstroj a výzbroj je důležitá pro absolvování kurzu. Každé dítě musí mít helmu, lyžařské brýle (nepovinné), lyžařské boty, lyže o délce úměrné výšce postavy, tj. -10 až -20 cm k výšce postavy, teplé oblečení, rukavice, tenkou čepici nebo kuklu pod helmu, chránič páteře (nepovinné, pouze doporučené). 

Veškeré vybavení musí být podepsané (jméno, příjmení a název MŠ). Vše bude zabalené v jedné tašce, která musí být označena štítkem se jménem a příjmením a názvem MŠ. Lyže budou zvlášť svázané a nedávejte je prosím do vaků! Lyže i lyžařská obuv musí být také označena jménem, příjmením a názvem MŠ. Nezapomeňte v den první lekce odevzdat kopii dokladu o seřízení bezpečnostního vázání u lyží (platnost dokladu nesmí být starší než jeden rok) nebo čestné prohlášení zákonných zástupců, že lyže a vázání jsou v odpovídajícím technickém stavu a vázání bylo odborně seřízeno, zákonný zástupce na sebe bere veškerou odpovědnost v případě vzniku škodní události v důsledku špatného seřízení vázání!

Prosíme rodiče z MŠ Kaštánek, aby označili tašky dětí s vybavením bílou stuhou nebo bílým provázkem. (slouží k ulehčení při rozlišení s jinou MŠ)

Prosím nedávejte dětem hůlky, dětem budou hůlky zdarma zapůjčeny dle potřeby!

S potvrzením o přihlášení na kurz je možné využít zvýhodněné nabídky celosezónní výpůjčky lyžařského vybavení v půjčovně Wiki ve Slatiňanech.

Cena: 2 999,- Kč; cena je včetně DPH, v ceně je zahrnuto: pět lekcí lyžování - 10 vyučovacích hodin, doprava autobusem tam i zpět (smluvním dopravcem), jízdné na vlecích v celém areálu, občerstvení.

Zaplaťte prosím převodem na účet číslo 2501709930/2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury, která Vám byla automaticky vygenerována po přihlášení. Číslo faktury naleznete přímo v emailu, potvrzující přihlášení na kurz nebo ve faktuře, která je v příloze potvrzujícího emailu. Jako specifický symbol uveďte 01. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno přihlášeného dítěte.

Kurzovné je možné uhradit na dvě splátky. Záloha 50 % je splatná do 31. 10. 2021 a doplatek do 31. 12. 2021 se stejnými fakturačními údaji. Faktura je vždy vystavena pouze na celkovou částku.

Přihlášením do kurzu můžete tuto zimní sezónu využít zvýhodněnou cenu 500 Kč (cena výuky na dětském svahu) nebo 700 kč (na výuky na vleku) za veřejnou individuální výuku pro jakéhokoli člena rodiny. Slevu uplatníte pouze ve ski areálu Hlinsko. Při placení výuky v

kanceláři lyžařské školy stačí pouze sdělit jméno přihlášeného dítěte do kurzu a název ZŠ/MŠ, kterou navštěvuje.

Každé dítě musí mít do autobusu a na převlékání vlastní roušku nebo nákrčník. Při pohybu ve ski areálu se budeme řídit nařízením vlády a předpisy areálu.

Připomínáme možnost připojištění k lyžařským kurzům. Připojištění je za 150 Kč a je v tomto rozsahu:

● Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu - 100 000 Kč;

● Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu - 250 000 Kč;

● Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) - 200 Kč/den;

● Úrazové pojištění – denní odškodné - 100 Kč/den;

● Pojištění stornovacích poplatků – 80 %.

V případě nemoci nebo jiného důvodu absence na lekci peníze nazpět nevracíme. Je možné, ale čerpat náhrady od pojišťovny a náhradní lekci dle následujících podmínek.

Možnost náhrad promeškaných lekcí lyžování:

Náhradní hodinu lyžování je možné absolvovat s jinou MŠ/ZŠ nebo jako individuální hodinu

1. Náhradní hodina s jinou MŠ/ZŠ

● V případě, že dítě chybí na výuce lyžování v rámci kurzu pro MŠ/ZŠ, může si promeškanou výuku nahradit s jinou MŠ/ZŠ

● Při náhradní hodině nezajišťujeme dopravu do ski areálu. Zákonný zástupce si musí dítě do ski areálu dovést a po výuce ho zase odvést

● Náhradní výuka probíhá vždy v předem domluveném termínu a čase. Termín a čas si zákonný zástupce domluví telefonicky nebo emailem s pracovníkem kanceláře LŠ

● Vzhledem k současnému stavu souvisejícímu s Covid-19 prosíme rodiče, aby nám v tomto případě předali dítě připravené v lyžařské výzbroji ve veřejných prostorách a nedocházelo k převlékání ve společných prostorách s jinou MŠ/ZŠ.

2. Individuální náhrada

● V případě, že dítě chybí na výuce lyžování v rámci kurzu pro MŠ/ZŠ, může si promeškanou výuku nahradit individuální výukou

● Za jednu promeškanou výuku má účastník kurzu nárok na jednu individuální lekci s doplatkem 350 Kč

● Za dvě promeškané výuky má účastník kurzu nárok na jednu individuální lekci zdarma

● Náhradní výuka probíhá vždy v předem domluveném termínu a čase. Termín a čas si zákonný zástupce domluví s pracovníkem kanceláře LŠ

Promeškanou výukou se myslí dopolední/odpolední blok kurzu lyžování pro MŠ/ZŠ Kontakt: kancelář 775 022 650, email: info@skifanatic.cz, web: www.skifanatic.cz

                                              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                               

                                                                                            

Hezké vánoční svátky,

ať máte čas na pohádky,

ať se na Vás štěstí směje,

ať Vás láska stále hřeje,

ať Vás úspěch provází i v roce,

který příchází.

    

                                               Přejí učitelky od mravenečků

                                                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                           

PŘEDBĚŽNÉ INFO, PŘED ZAHÁJENÍM BUDE POTVRZENO-UPŘESNĚNO
 
Bruslit začínáme od 4.1. 2022
Koťata od 9.00 hod
Mravenci od 10.00 hod.

 

Poznámka - kdyby někdo z dětí potřeboval půjčit helmu nebo brusle, napsat na email 

p. Kučery pool1974@seznam.cz, nejlépe den předem.

Přeběžná cena 10 Kč na dítě.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ve školce sbíráme:

papíry z jedné strany popsané,potištěné - využijeme na malování
korkové zátky
prošlé obvazy, staré náplasti, .........................
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hygienické pomůcky

na první pololetí:

prosíme o papírové ubrousky 1x
papírové kapesníky -  1 balení po deseti kusech
toaletní papír - 4 role
kuchyňské ubrousky 1 balení
tekuté mýdlo 1x - náplň do dávkovače
vlhčené ubrousky - malé balení
Děkujeme
-----------------------------------------------------------------------------
 
Stravné v MŠ k 1.9.2021
Vedoucí ŠJ oznamuje, že z důvodu stoupajících cen energií a potravin dochází k zvýšení ceny na stravném - k 1.9.2020
ranní svačina - 9,- Kč
oběd - 19,- Kč
odpolední svačina - 8,- Kč
                                                                                                              
celodenní stravné 36,- Kč
 
Prosím zadejte si, upravte trvalé příkazy, aby nedocházelo k nedoplatkům na stravném.
-------------------------------------------------------------------------------
 

INFORMACE PRO RODIČE
Info
rmačník pro rodiče ke stažení zde:

Pláštěnky a holinky 

Vážení rodiče,
Na vycházky chodíme za jakéhokoliv počasí.
Vyjímku tvoří kroupy, silný vítr, mráz, vítr se silným deštěm a veliké horko.
Prosíme Vás, o pečlivou kontrolu pláštěnek a holinek dětí.
Děti mohou mít i pogumované bundy, ale ty je potřeba doplnit o pogumované kalhoty.
Pokud je děti nemají, stéká jim voda z bundy na kalhoty, ty jsou mokré a dětem je zima.
 
Pláštěnka by měla být dlouhá alespoň po kolena, ze stejného důvodu jako výše.
 
Na vycházku do deště s námi musí vyjít všechny děti.
Není možné dítě nechat ve školce z důvodu nevhodného ustrojení.
 
Děkujeme, že myslíte na své děti :-)
--------------------------------------------------------------------
 
Školné a stravné pro rok 2021/2022
 
Školné se platí vždy k 15. dni daného měsíce (400,-)
Číslo účtu - školné: 27-8767710207/0100
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
Specifický symbol: pro třídu Mravenců - 3
 
POZOR!!
Předškoláci (děti, kterým bude během školního roku 6 let)
školné neplatí.

Stravné se platí k 15. dni v měsíci a o měsíc dřív
  (strava se objednává na měsíc dopředu)

Číslo účtu - stravné: 8539990227/0100
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte 
 
Cena stravného: 36,-/den
 
Pozn.: Do zprávy uvádějte příjmení a jméno dítěte pro lepší přehled a orientaci
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Co je nutné mít ve školce = vybavení každého dítěte

Šatna: Kapsář (taška) s náhradním spodním prádlem, ponožkami (v zimě punčocháči), tričkem, tepláčky (popř. kraťasy)
Oblečení do třídy: Takové, které bude moci dítě zamazat, pevné bačkory - NE pantofle ani krosky
Oblečení na ven: Jiné než do třídy a takové, které si děti mohou ušpinit, nutná je pokrývka hlavy, povinná je pláštěnka a holiny
 (chodíme ven za každého počasí)

Prosíme rodiče, aby dětem připravili do školky věci na převlečení pro pobyt venku. 
Děti se do třídy převlékají z důvodu možného zašpinění ploch k sezení či odpočinku (gauč, křesla, židličky, koberec) špinavými věcmi od písku, hlíny, trávy atd.

Poznámky:  Prosíme rodiče, aby dětem nedovolovali nosit do školky hračky, které podporují násilí (zbraně, hračky vyvolávající agresivní hry). Je dobré, když dítěti povolíte pouze jednu hračku z domova. Za hračky přinesené z domova neručíme.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uspořádání věcí v šatně

Horní police: vzadu = slušné věci, ve kterých dítě přijde do školky a nechcete, aby si je vzalo na pobyt venku (=zašpinilo); vpředu = věci, které děti mají na převlečení pro pobyt venku (= zašpiní je)

Taška na věšáku: náhradní věci pro případ "nehody" (polití, WC nehody, aj.) = 1x ponožky či punčochy, 1x spodní prádlo, 1x tepláky (kraťasy), 1x tričko, pláštěnka      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve školce sbíráme

knoflíky, korkové zátky, špulky od nití, staré prošlé obvazy, staré náplastě,.....

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------