Adaptační kurz pro nově přijaté děti, který se koná v MŠ Kaštánek 
dne 15.6.2022 v 15,20 hod. do 15,50 h.
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Milí rodiče,
      dne 16.6. v 15,00 hod. se koná exkurze loděnice. 
V tento den se nepůjde ve ŠKOLCE spát, děti které chodí pravidelně po obědě a chtějí se zúčastnit vodáckého odpoledne, prosíme nechte děti ve školce. Po obědě půjdeme směr Peliny, loděnice. 
Konec této akce je v 16,00 hod. a končíme na loděnici, do školky se nevracíme. Žádáme Vás o vyzvednutí dětí v 16,00 hod. na loděnici v Pelinách. 
 
 
------------------------------------------------------------------------
 
 
     PASOVÁNÍ RYTÍŘŮ na školáky
 
Dne: 20.6.2022
Čas: 16,00 hod.
Místo: zahrada MŠ
                             Program: pasování přeškoláka na školáka
                              rytířské klání s rodiči 
                             občerstvení zajištěno
 
---------------------------------------------------------------
 
RYTÍŘSKÉ OBLÉHÁNÍ V CHLOUMKU
Dne: 23.6 do 24,6
S sebou: spacák, karimatka, věci na spaní ve stanu, náhradní oblečení, hygiena
Prosíme maminky o napečení buchty na snidani, uzenina na opékání.
Všechny věci i jídlo se musí přinést ve středu do školky, večer nám auto odveze věci do Chloumku. 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MŠ Kaštánek je o letních prázdninách uzavřena v červenci! 

Mateřská škola Kaštánek, Choceň bude uzavřena v období letních prázdnin od 1.7. – 31.7. 2022.

V týdnu od 25.7. – 29.7. budou uzavřeny všechny MŠ v Chocni.

Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 1.8. 2022.

V případě zájmu o umístění svého dítěte v době uzavření MŠ Kaštánek v náhradní MŠ Záměstí, si prosím vyzvedněte od 1. 5. 2022 u třídních pí. učitelek tiskopis – Žádost o umístění dítě, nebo si ho stáhněte zde

Tiskopis je nutné odevzdat vyplněný nejpozději do 31.5. 2022 třídním pí. učitelkám.

Žádostem podaným po tomto termínu nemusí vybraná škola z kapacitních důvodů vyhovět.

Do náhradní MŠ budou umístěny pouze děti zaměstnaných rodičů.

Stravné a úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v náhradní MŠ je nutné uhradit 1. den nástupu dítěte do zařízení.

Děkuji za pochopení.

Dvořáková Naděžda, řed. MŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Zdražení stravného
Milí rodiče,
na základě Smlouvy o zajištění školního stravování - ŠJ Fügnerova, Choceň vám oznamujeme, že k 1. 1. 2022 dochází k zvýšení stravného na částku 
42,- Kč za den (2 svačiny + oběd).
Prosíme, překontrolujte si výši záloh na stravování.
Při počtu 20 pracovních dnů je potřeba měsíčně posílat 840 Kč.
Děkujeme za pochopení.
---------
           Prosíme Vás o ohleduplnost 

                                      
Vážení rodiče, žádáme vás o ohleduplnost k dětem i dospělým.

Nevoďte do třídy děti, které jsou jakkoliv nachlazené i  rýma a kašel!

Nevoďte své děti do školky v případě, že máte podezření na Covid - 19, čekáte na výsledek testu, či máte nařízenou karanténu.. Je to nezodpovědné a takovým jednáním můžete mít „na svědomí“  karanténu třídy či celé MŠ.

Děkujeme za pochopení.

------------------

Platba za obědy - stravné
Stravné prosím, zaplatit k 15. v měsíci, ale zpětně
  (strava se objednává měsíc dopředu a mohl by z tohoto důvodu vzniknout dluh)
Číslo účtu - stravné: 8539990227/0100
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
Cena: 42,-/den na dítě
Pozn.: Do zprávy uvádějte příjmení a jméno dítěte pro lepší přehled a orientaci
-------------------------------------------
Platba za školku - školkovné
Platbu proveďte vždy v aktuálním měsíci na číslo účtu naší MŠ. Cena je 400,- Kč za měsíc.
Předškoláci (děti, kterým bude 6 let do 31.8.2021) školné neplatí!
--------------
Pověření k vyzvedávání dětí - tiskopis

Tiskopis ke stažení "Pověření k vyzvedávání dětí"
naleznete na těchto webových stránkách MŠ v sekci
"O nás"- "Dokumenty - tiskopisy.
Tiskopis je možné vyplnit i na PC. Děkujeme novým rodičům, že přinesou tento tiskopis vyplněný již na schůzku s rodiči v srpnu!!
---------------------------------------
Co je nutné mít ve školce = vybavení každého dítěte


Šatna: Kapsář (taška) s náhradním spodním prádlem, ponožkami (v zimě punčocháči), tričkem, tepláčky (popř. kraťasy)
Oblečení do třídy: Takové, které bude moci dítě zamazat, pevné bačkory 
NE pantofle ani krosky
Oblečení na ven: Jiné než do třídy a takové, které si děti mohou ušpinit, nutná je pokrývka hlavy, povinná je pláštěnka a holiny (chodíme ven za každého počasí)
Prosíme rodiče, aby dětem připravili do školky věci na převlečení pro pobyt venku.
Děti se do třídy převlékají z důvodu možného zašpinění ploch k sezení či odpočinku (židličky, koberec, atd.) špinavými věcmi od písku, hlíny, trávy atd.

Poznámky:  Prosíme rodiče, aby dětem nedovolovali nosit do školky hračky, které podporují násilí (zbraně, hračky vyvolávající agresivní hry).
Je dobré, když dítěti povolíte pouze jednu hračku z domova. Za hračky přinesené z domova neručíme a ve školce je nehledáme! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uspořádání věcí v šatně
Horní police: vzadu = slušné věci, ve kterých dítě přijde do školky a nechcete, aby si je vzalo na pobyt venku (=zašpinilo);
vepředu = věci, které děti mají na převlečení pro pobyt venku (= zašpiní je)
Taška na věšáku: náhradní věci pro případ "nehody" (polití, WC nehody, aj.) = 1x ponožky či punčochy, 1x spodní prádlo, 1x tepláky (kraťasy), 1x tričko,
pláštěnka a holinky   
V šatně je nutné mít nově roušku v sáčku - která bude použita v případě, že bude dítě nachlazené, děkujeme! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více zde: https://www.skolkakastanek.cz/mravenci/