Stravné a školné

Stravné je 42,- Kč na den.
Částka obsahuje dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu. Platbu za obědy proveďte, prosím, vždy s měsíčním předstihem na účet jídelny. Ze začátku měsíce se objednává strava na celý měsíc. Pokud je dítě omluvené, částka se mu vrací na účet jídelny. 

Prosíme překontrolujte si výši záloh na stravování. Při počtu 20 pracovních dnů je potřeba měsíčně posílat 840,- Kč. Cena stravného k 1.1. 2022 - 42,- Kč/den.                                                                  Děkujeme za pochopení.

 
Školné je 400,- Kč za měsíc. Předškoláci  a děti s odkladem školní docházky školné neplatí. 
Platbu na účet školky proveďte do 15. dne aktuálního měsíce. 
Děkujeme.