Stravné a školné

Stravné je 36,- Kč na den.
Částka obsahuje dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu. Platbu za obědy proveďte, prosím, vždy s měsíčním předstihem na účet jídelny. Ze začátku měsíce se objednává strava na celý měsíc. Pokud je dítě omluvené, částka se mu vrací na účet jídelny. 
 
Školné je 400,- Kč za měsíc. Předškoláci  a děti s odkladem školní docházky školné neplatí. 
Platbu na účet školky proveďte do 15. dne aktuálního měsíce. 
Děkujeme.