O nás

MŠ Kaštánek je školkou pro 84 dětí od 3 let, vzdělávaných ve 3 třídách:

                                        
Koťata                                           Berušky                                                        Mravenci


 

Příznivou atmosféru vytváříme kvalitou estetického prostředí a citlivým, vnímavým přístupem dospělých k dětem. V atmosféře rovnosti, optimismu, důvěry, porozumění a spolupráce se děti cítí příjemně, jsou aktivní a mají chuť ke vzdělávacím činnostem.

Uspořádání dne v MŠ

Příchod dětí do MŠ je přizpůsoben možnostem rodičů, končí okolo 9.00 hodin. Pozdější příchod je možný na základě domluvy mezi rodiči a učitelkami.
Vyzvedávání dětí po obědě je zpravidla od 12.00 do 12.30 hod.
Vyzvedávání dětí po odpoledním odpočinku je zpravidla od 14.30 hod. do konce provozu mateřské školy. Při vyzvedávání dětí se doporučuje rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení započaté hry a k úklidu hraček.

Uspořádání dne bylo vytvořeno ze zkušeností z předcházejících let, vyhovuje nám i dětem.

Při sestavování denního programu respektujeme vývojové a individuální zvláštnosti dětí, vycházíme z konkrétní situace, z věkového složení tříd, z evaluace a hodnocení.

Denní program:

06.00 – 09.30  
- příchod dětí do mateřské školy, volné hry dle přání dětí, individuální rozhovory, didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně

- zdravotní pohybové aktivity, relaxační činnosti
- svačina
- dopolední výchovně vzdělávací činnosti
09.45  - 11.30 
- pobyt venku, hry v přírodě (dle počasí), hygiena

11.30  - 14.00 
 - doba pro oběd, hygiena

 - klidové činnosti po obědě, klid na lůžku, poslech pohádek, relaxační hudby
14.00 – 15.50  
- svačina, hygiena, volné hry dětí, didakticky zaměřené činnosti

15.50 - 16.00
- odchod domů, uzamčení MŠ

 

 


Projekt zahrada v přírodním stylu

/album/projekt/projekt-malovani-png2/

—————

—————