Historie a současnost

Mateřská škola Kaštánek, Choceň zahájila provoz 28. 7. 2014, kdy se do zrekonstruovaných prostor bývalé Praktické školy přestěhovala MŠ Na Herzánce, Choceň, která byla k 1. 9. 2014 přejmenována na MŠ Kaštánek. Zřizovatelem mateřské školy je Město Choceň.

V MŠ jsou tři třídy s kapacitou 84 dětí. Ředitelkou mateřské školy je pí. Naděžda Dvořáková.
MŠ se nachází v  jednopatrové budově, bez suterénu. V přízemí najdeme dvě třídy, šatnu pro zaměstnance, dvě kuchyňky, úklidovou místnost, WC pro zaměstnance, kotelnu a sklad. V I. patře se nachází ředitelna, logopedická učebna, WC pro zaměstnance, úklidová místnost, třída a kuchyňka.
Okolo MŠ je zahrada, přístup do ní je možný přímo ze tříd školy, přes terasy. Na zahradě je řada herních prvků - skluzavka, průlezky, houpačky, lezecká stěna Step 2, pískoviště, altánek, stoly, lavičky, apod.
Mateřská škola má velmi výhodnou polohu a dostupnost. Budova i zahrada MŠ se nacházejí v klidném prostředí mimo centra města. Děti mají blízko do přírody - nedaleko je les, louky, park.
 

Mateřská škola je plně obsazena. Je vyhledávána rodiči pro kvalitní profesionální práci učitelek a ostatních provozních zaměstnanců. Rodiče mají možnost vybrat si z široké nabídky aktivit školy.