Historie a současnost

Mateřská škola Kaštánek, Choceň zahájila provoz 28. 7. 2014, kdy se do zrekonstruovaných prostor bývalé Praktické školy přestěhovala MŠ Na Herzánce, Choceň, která byla k 1. 9. 2014 přejmenována na MŠ Kaštánek. Zřizovatelem mateřské školy je Město Choceň.

V MŠ jsou tři třídy s kapacitou 84 dětí. Ředitelkou mateřské školy je pí. Naděžda Dvořáková.
MŠ se nachází v  jednopatrové budově, bez suterénu. V přízemí najdeme dvě třídy, šatnu pro zaměstnance, dvě kuchyňky, úklidovou místnost, WC pro zaměstnance, kotelnu a sklad. V I. patře se nachází ředitelna, logopedická učebna, WC pro zaměstnance, úklidová místnost, třída a kuchyňka.
Okolo MŠ je zahrada, přístup do ní je možný přímo ze tříd školy, přes terasy. Na zahradě je řada herních prvků - skluzavka, průlezky, houpačky, lezecká stěna Step 2, pískoviště, altánek, stoly, lavičky, apod.
Mateřská škola má velmi výhodnou polohu a dostupnost. Budova i zahrada MŠ se nacházejí v klidném prostředí mimo centra města. Děti mají blízko do přírody - nedaleko je les, louky, park.
 

Mateřská škola je plně obsazena. Je vyhledávána rodiči pro kvalitní profesionální práci učitelek a ostatních provozních zaměstnanců. Rodiče mají možnost vybrat si z široké nabídky aktivit školy. 

   

Během let prošla MŠ několika změnami. Venkovní prostory jsou upravené, budova je zateplená, opatřená novou fasádou. Na zahradě se nachází mnoho nových dětských prvků, lanové prolézačky,  pochozí chodníček, badatelna, bylinková zahrádka, ... Zaměstnanci školky neustále něco upravují a předělávají k lepšímu. Školka je vybavena novými hračkami a pomůckami, mnohé se zaměřují i na montessori pedagogiku.