Základní informace

MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠTÁNEK, CHOCEŇ

ADRESA - Kaštanová 1339, 56501 Choceň

E-MAILmskastanek@centrum.cz

WEB - www.skolkakastanek.cz

TELEFON  – 465 471 421

RED IZO - 600 103 811

IČO - 750 17 733

DATOVÁ  SCHRÁNKA - 88rku8v


ZŘIZOVATEL – Město Choceň


ŘEDITELKA MŠ – Dvořáková Naděžda, 
                                       Do funkce jmenována dne 1. 7. 1999

                                       K 1. 1. 2003 jmenována jako statutární orgán samostatné
                                       příspěvkové organizace

TELEFON  ŘEDITELKA MŠ – 724 215 285

 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ - elektronicky na webových stránkách MŠ

                                           - telefonicky na č. telef. 465 471 421

                                           - osobně v MŠ


INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K VÝCHOVNÉ PRÁCI A PROVOZU MŠ
- poskytují všechny pedagogické pracovnice
- ředitelka MŠ přijímá a vyřizuje stížnosti, podněty a oznámení    

V PŘÍPADĚ NESOUHLASU S ROZHODNUTÍM ŘEDITELKY MŠ
- ukončení docházky, nezařazení dítěte do MŠ, apod.
- je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k KÚ Pardubického kraje


POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ A PODNĚTŮ
- je ošetřen ve vnitřní směrnici MŠ č. j. 154/2005
- postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace a sazebník za poskytování informací je ošetřen ve vnitřní směrnici MŠ č. j. 156/2005


VEŠKERÁ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE
– školský zákon, směrnice MŠ, školní řád, ŠVP PV,  TVP, AP.  jsou k nahlédnutí v ředitelně MŠ, na nástěnkách v šatnách a v každé třídě

V Chocni dne 1. 7. 2020                                                                                                                                             Dvořáková Naděžda, ředitelka MŠ