Šablony

OP JAK

V Období od 1.10. 2022 - 30.9. 2024 je MŠ Kaštánek , Choceń zapojena do projektu Podpora inkluzivního vzdělávání dětí MŠ Kaštánek, Choceň.Na základě žádosti z 14.7. 2022 rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace ve výši 512 373,- Kč. Dotace bude využita na pozici školního asistenta a vzdělávání pedagogů.
 

Šablony III

Na základě žádosti z 23. 4. 2020 v rámci  Výzvy č. 02_20_080 Šablony III rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace  ve výši 306 186,- Kč. částka bude čerpána od 1.10. 2020 do 30.9. 2022. Dotace bude využita opět převážně na  uhrazení pozice školního asistenta a na realizaci projektového dne v MŠ "Kouzelná louka".
 
 

Šablony II

V období od 1. 10. 2018 do 30.9. 2020 jsme zapojeny do projektu  "Podpora inkluzivního vzdělávání" . Na inkluzivní vzdělání pedagogů a dvě pozice školní asistentky získala mateřská škola 509 860,- Kč.
 
 

Šablony I

Název projektu - "Personální podpora MŠ Kaštánek" .Realizace projektu od 1.10. 2016 - do 30.9. 2018. Mateřská škola získala  na vzdělávání pedagogů a školního asistenta částku 381 012,- Kč.