TVP třídy Mravenců

Třídní vzdělávací program třídy Mravenců byl vypracován na základě ŠVP a charakterizuje vedení této třídy pro školní rok 2018/2019.

Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání třídy Mravenců vychází z požadavků RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) a je v souladu s ŠVP (Školní vzdělávací program) MŠ Kaštánek, Choceň „Letem světem se školkou“.

Letos budeme pracovat podle TVP "Letem světem se školkou lidskou společností". Děti budou připravovány na další životní etapu - vstup do ZŠ.

Budeme ve třídě vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí. Do programů zařadíme denní pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační metody, masáže dětí, taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, experimentování a celkově budeme využívat formy prožitkového učení.

Ústřední činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

TVP PV třídy Mravenců je sestavován tak, aby bylo možné pružně reagovat na skupinové i individuální potřeby a dovednosti dětí dle jejich věku a zájmu. Je flexibilní a učitelka ho může podle své potřeby a potřeb dětí měnit.

Zpracované měsíční bloky naleznete zde:        TVP mravenci-tématické celky.doc (45 kB)