TVP třídy Mravenců

Třídní vzdělávací program třídy Mravenců byl vypracován na základě ŠVP a charakterizuje vedení této třídy pro školní rok 2017/2018.

Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání třídy Mravenců vychází z požadavků RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) a je v souladu s ŠVP (Školní vzdělávací program) MŠ Kaštánek, Choceň „Letem světem se školkou“.

Budeme ve třídě vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí. Do programů zařadíme denní pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační metody, masáže dětí, bubnování s prvky muzikoterapie, taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, experimentování a celkově budeme využívat formy prožitkového učení.

Ústřední činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

TVP PV třídy Mravenců je sestavován tak, aby bylo možné pružně reagovat na skupinové i individuální potřeby a dovednosti dětí dle jejich věku a zájmu. Je flexibilní a učitelka ho může podle své potřeby a potřeb dětí měnit.

Zpracované měsíční bloky naleznete zde: 
připravujeme