Charakteristika třídy

Školní rok 2022/2023
MŠ Kaštánek
Kaštanová 1339, Choceň 565 01


třída
MRAVENCI 
 

O vaše děti pečují učitelky

 Bc. Diblíková Monika, DiS., Lucie Křečková, DiS.

 

  

    Charakteristika třídy Mravenci

Školní rok 2022–2023

Věkově homogenní třída (2-4 roků)

Do třídy mravenců je zapsáno 26 dětí z toho z toho 16 chlapců a 8 dívek.

Ve třídě jsou nejmenší děti od 3 do 4,5 let,. 8 dětí přestoupilo ze třídy Berušek a k 1.9.2022 jsme přijali 16 dětí nově příchozích.

Ve třídě se o Mravenečky starají paní učitelky Monika Diblíková, Lucie Křečková a asistentka Lenka Kusá.

     Děti si ve třídě letos budou zvykat na pravidla a režim třídy. Naším úkolem bude zpříjemnit jim co nejvíce adaptační období, rozvíjet u nich sebeobsluhu a zdravé návyky jako jsou hygiena, stolování, pitný režim, spánkový režim, aj. Děti budou vedené   k poznávání pravidel vzájemného soužití ve třídě. Budeme u dětí podporovat prosociální vztahy tak, aby se ve třídě vytvořila příjemná a pohodová atmosféra, ve které se děti budou cítit dobře.

     V kolektivu se musíme zaměřit na nově příchozí děti, zejména na jejich vývoj. Aklimatizovat je tak, aby byly ochotné k další spolupráci s námi.

     Prostředí třídy bylo upraveno pro věk dětí. Děti mohou využívat nabídku jim snadno dostupných her a hraček a to tak, aby byly schopné je samostatně brát i uklízet. Dětem je volně přístupný pult s nabídkou pití. Tím je zajištěn dostatečný pitný režim na třídě. Při stolování bude naší prioritou zvládat jíst jídlo lžící při správném úchopu, připravit a uklidit si po sobě místo, správně pít z hrnečku.

     Další individuální péči budou mít ty nejmenší, u kterých máme asistentku. Po úvodní diagnostice budeme další vývoj dětí pravidelně konzultovat          s rodiči a společně dbát na úspěšný posun.

    Stejně jako loni budeme s rodiči spolupracovat na projektu předčtenářské gramotnosti. Projekt jsme založili na spolupodílení se na vytváření čtenářského deníku. Rodiče a děti společně budou číst, prohlížet týden mravenci jakoukoliv knížku, kterou poté donesou do školky a zde si ji představíme.    A paní učitelky ji zapíši do deníku, který bude sloužit jako námětník pro rodiče k četbě. Cílem je, aby si rodiče uvědomili svou zodpovědnost podpory ke čtení dětí a zajímali se o dovednosti svých dětí v oblasti komunikačních schopností a jemné motoriky.                                   

 

 

Pravidla třídy

Mravenci jsou kamarádi

- poslouchej paní učitelku
- chovej se k druhému hezky
- když někomu ublížíš, omluv se mu
- je hezké se s druhými podělit o své věci
- s hračkami a pomůckami zacházej tak,
aby je mohly použít i ostatní děti

Mravenci jsou tiší

- hraj si tiše, šetři ouška ostatních
- křič, když musíš, ale až venku
- u oběda si s kamarády povídej tiše
- počkej, až druhý domluví

Mravenci se pohybují opatrně

- ve třídě chodíme pomalu
- běhej při tělocviku nebo venku
- mezi stolečky se pohybujeme opatrně
- v koupelně dávej pozor na mokrou podlahu
- na průlezkách jdu jen tam, kde to bezpečně zvládnu

Mravenci uklízejí

- vracej hračky a pomůcky tam, kde mají místo
- uklízej po sobě pracovní místo
- uklízej po sobě stoleček a židli po jídle
- umývej si ruce před jídlem a po WC
- postarej se o svůj ručník a hřeben
- ukliď po sobě toaletu

Mravenci jsou stateční

- ve školce buď statečný, i ostatní kamarádi jsou tu sami
- když je ti smutno, přijď k nám, můžeme si popovídat,
  pomazlit se
- každou bolístku ti ošetříme a pofoukáme, řekni nám o ní
- všechno jídlo a pití ochutnej
- vyzkoušej hry a činnosti, které ve školce děláme

 

Mravenci jsou čestní

- říkej pravdu, buď spravedlivý
- dodržuj dohodnutá pravidla 
- rozhoduj se sám, máš svůj rozum
- k chybám se přiznej, budeme hledat správná řešení

 

=============================================================================