Charakteristika třídy

Školní rok 2020 / 2021
MŠ Kaštánek
Kaštanová 1339, Choceň 565 01


třída
MRAVENCI 
 

O vaše děti pečují učitelky

 Bc. Diblíková Monika, DiS., Veronika Fišerová, DiS.

Charakteristika třídy Mravenci

Školní rok 2020 - 2021

Věkově homogenní třída ( 3 – 7 let)

Do třídy Mravenců bylo zapsáno tento rok 25 dětí z toho 16 chlapců a 9 dívek

Je zapsáno 25 dětí ve věku 3 – 7 let. Šest předškoláků přestoupilo ze třídy Koťat – Staněk Mikuláš, Morávek Mikuláš, Vychytil Jan a Matěj, Koukal Davídek, Motyčková Karolína. Staněk Mikuláš, Koukal David, Vychytil Jan a Matěj jsou děti  odkladem školní docházky. Klimešová Viktorka je nová holčička, která má odklad školní docházky a přestoupila z MŠ Zálší. Letošní rok se zaměříme na začlenění mladších dětí do třídy věkově starších a děti s odkladem školní docházky.

     Stejně jako loni budeme s rodiči spolupracovat na projektu předčtenářské gramotnosti. Projekt jsme založili na spolupodílení se na vytváření čtenářského deníku. Rodiče a děti společně budou číst, prohlížet týden mravenci jakoukoliv knížku, kterou poté donesou do školky a zde si ji představíme. Rodiče zapíší dle pokynu do deníku a děti nakreslí obrázek. Cílem je, aby si rodiče uvědomili svou zodpovědnost podpory ke čtení dětí a zajímali se o dovednosti svých dětí v oblasti komunikačních schopností a jemné motoriky. Montessori koutek jsme přizpůsobili věku dětí na třídě to tak, aby děti mohly rozvíjet potřebnou jemnou motoriku.

     Povedeme děti prosociálním směrem tak, aby byly schopny se mezi sebou domluvit podle pravidel slušného chování a zároveň uměly odmítnout negativní komunikaci přiměřenou formou. Přirozené je respektovat individualitu dítěte a podporovat respektování přirozené autority vychovatele dítětem. S adaptací do kolektivu se zaměříme u Patrika Dostála, který má neustále problém s odloučením od rodičů. Stále je naší prioritou tiché, tolerantní prostředí, péče o hračky, hry, úklid hraček a her na svá místa. V kolektivu se musíme zaměřit na chlapečka se specifickou dietou, kterou si nosí z domů a na vývoj řeči za pomoci logopeda a celkového rozvoje.

 

Do třídy mravenců je zapsáno 25 dětí ve věku 3 – 6 let. Sedm předškoláků přestoupilo ze třídy Koťat. Letošní rok se zaměříme na začlenění mladších dětí do třídy        i věkově starších a děti s odkladem školní docházky.  Ve spolupráci s rodiči rozvíjíme předčtenářskou gramotnost dětí. Povedeme děti prosociálním směrem tak, aby byly schopny se mezi sebou domluvit podle pravidel slušného chování a zároveň uměly odmítnout negativní komunikaci přiměřenou formou.                                Přirozené je respektovat individualitu dítěte a podporovat respektování přirozené autority vychovatele dítětem.

 

 

                                       

Pravidla třídy

Mravenci jsou kamarádi

- poslouchej paní učitelku
- chovej se k druhému hezky
- když někomu ublížíš, omluv se mu
- je hezké se s druhými podělit o své věci
- s hračkami a pomůckami zacházej tak,
aby je mohly použít i ostatní děti

Mravenci jsou tiší

- hraj si tiše, šetři ouška ostatních
- křič, když musíš, ale až venku
- u oběda si s kamarády povídej tiše
- počkej, až druhý domluví

Mravenci se pohybují opatrně

- ve třídě chodíme pomalu
- běhej při tělocviku nebo venku
- mezi stolečky se pohybujeme opatrně
- v koupelně dávej pozor na mokrou podlahu
- na průlezkách jdu jen tam, kde to bezpečně zvládnu

Mravenci uklízejí

- vracej hračky a pomůcky tam, kde mají místo
- uklízej po sobě pracovní místo
- uklízej po sobě stoleček a židli po jídle
- umývej si ruce před jídlem a po WC
- postarej se o svůj ručník a hřeben
- ukliď po sobě toaletu

Mravenci jsou stateční

- ve školce buď statečný, i ostatní kamarádi jsou tu sami
- když je ti smutno, přijď k nám, můžeme si popovídat,
  pomazlit se
- každou bolístku ti ošetříme a pofoukáme, řekni nám o ní
- všechno jídlo a pití ochutnej
- vyzkoušej hry a činnosti, které ve školce děláme

 

Mravenci jsou čestní

- říkej pravdu, buď spravedlivý
- dodržuj dohodnutá pravidla 
- rozhoduj se sám, máš svůj rozum
- k chybám se přiznej, budeme hledat správná řešení

 

=============================================================================