Charakteristika třídy

Školní rok 2023/2024
MŠ Kaštánek
Kaštanová 1339, Choceň 565 01


třída
MRAVENCI 
 

O vaše děti pečují učitelky

 Bc. Diblíková Monika, DiS., Lucie Křečková, DiS.

 

asistentky k integrovaným dětem 

Milena Matějíčková

 

  

   Charakteristika třídy Mravenci

Školní rok 2023 - 2024

Věkově homogenní třída (4 – 6 roků)

Do třídy mravenců je zapsáno 23 dětí z toho z toho 17 chlapců a 6 dívek.

Ve třídě jsou nejmenší děti od 4 do 6 let, 1 dítě přestoupilo ze třídy Berušek a k 1.9.2023 jsme přijali 3 děti nově příchozích.

Ve třídě se o Mravenečky starají paní učitelky Monika Diblíková, Lucie Křečková a asistentka Milena Matějíčková, která je pro chlapce s MR.

Společně s dětmi nastavíme pravidla třídy. Povedeme děti k prosociálnímu chování tak, aby se ve třídě vytvořila klidná, příjemná a stimulující atmosféra k učení a poznávání jakou jsme vytvořili minulý rok.

Budeme u dětí podporovat samostatnější práci a možnosti podílet se na řešení úkolů. Velký důraz budeme klást na rozvoj smyslového vnímání zejména pak zrakového a sluchového. Všechny činnosti budeme provádět formou hry tak, aby děti bavila a co nejvíce je tak rozvíjela.

V rámci logopedických chvilek se budeme věnovat gymnastice mluvidel a uvolnění jazyka, na které bude navazovat logopedická prevence.

Děti se budou seznamovat ve hře na zobcovou flétnu, kde bude kladen důraz na správné uchopení flétny a dechová cvičení. Vše bude probíhat formou hry. Od září budeme pravidelně jezdit na předplavecký výcvik do Vysokého Mýta. Rádi bychom také chodili v zimě bruslit, případně jezdili lyžovat. Momentálně zjišťujeme zájem rodičů.

V kolektivu se musíme zaměřit na nově příchozí děti z nichž jeden je ukrajinské národnosti, zejména na jejich školní přípravu. Aklimatizovat je tak, aby byly ochotné k další spolupráci s

 

Pravidla třídy

Mravenci jsou kamarádi

- poslouchej paní učitelku
- chovej se k druhému hezky
- když někomu ublížíš, omluv se mu
- je hezké se s druhými podělit o své věci
- s hračkami a pomůckami zacházej tak,
aby je mohly použít i ostatní děti

Mravenci jsou tiší

- hraj si tiše, šetři ouška ostatních
- křič, když musíš, ale až venku
- u oběda si s kamarády povídej tiše
- počkej, až druhý domluví

Mravenci se pohybují opatrně

- ve třídě chodíme pomalu
- běhej při tělocviku nebo venku
- mezi stolečky se pohybujeme opatrně
- v koupelně dávej pozor na mokrou podlahu
- na průlezkách jdu jen tam, kde to bezpečně zvládnu

Mravenci uklízejí

- vracej hračky a pomůcky tam, kde mají místo
- uklízej po sobě pracovní místo
- uklízej po sobě stoleček a židli po jídle
- umývej si ruce před jídlem a po WC
- postarej se o svůj ručník a hřeben
- ukliď po sobě toaletu

Mravenci jsou stateční

- ve školce buď statečný, i ostatní kamarádi jsou tu sami
- když je ti smutno, přijď k nám, můžeme si popovídat,
  pomazlit se
- každou bolístku ti ošetříme a pofoukáme, řekni nám o ní
- všechno jídlo a pití ochutnej
- vyzkoušej hry a činnosti, které ve školce děláme

 

Mravenci jsou čestní

- říkej pravdu, buď spravedlivý
- dodržuj dohodnutá pravidla 
- rozhoduj se sám, máš svůj rozum
- k chybám se přiznej, budeme hledat správná řešení

 

=============================================================================