Děti s odkladem školní docházky a jak se jim věnovat

12.01.2012 22:21

Děti s odkladem školní docházky a jak se jim věnovat
Text: Petra Budnikovová

O odkladu školní docházky rozhodují nejen rodiče, ale i lékař či poradenská služba a škola nebo školka. Nezralost pro první třídu může být totiž fyzického, psychického nebo sociálního rázu. Většinou však jde o kombinaci více faktorů.

Fyzickou zralost posuzuje dětský lékař, ale ne každé fyzicky zdravé a na svůj věk správně vyspělé dítě je vhodné pro nástup do školy. Citlivější oblastí je psychická stránka vývoje dítěte, proto by se rodiče neměli spoléhat pouze na jeden názor. Pro dítě je velmi důležité nastoupit do školy v ten správný čas. Pokud se toto uspěchá, dítě může mít ve škole velké problémy s tím, aby se vyrovnalo ostatním spolužákům. Může čelit selháním a neúspěchům. V horších případech to vše vede k psychickým problémům, a v těch lepších to vede ke spoustě práce navíc jak pro dítě, tak pro jeho rodiče. Na druhou stranu protažení předškolního věku o jeden rok nemusí být také vždy správné řešení. U některých dětí se propásne ten pravý čas, ve kterém by se mělo začít učit a dále rozvíjet a během roku navíc dítě zájem o školu ztratí.

Největším problémem dětí, které si na první třídu musejí počkat o rok déle, je neposkytnutí potřebné péče. Mnoho rodičů si myslí, že se to samo srovná a že jejich dítě prostě za rok ostatní dožene. To bohužel tak jednoduché není.

Pro děti předškolního věku je nejdůležitější činností hra. A právě skrz různé hry na rozvoj smyslového vnímání by měli rodiče s dětmi hrát a pomoct jim tak připravit se na zvládnutí všeho dalšího, co je ve škole potká. Každá hra by měla být předkládána nenásilně, nejlepší je začít úplně triviální hrou a postupovat ke složitějším. Není dobré hrát s dětmi jenom hry, ve kterých jim něco nejde a ve kterých je stále co zlepšovat. Naopak, hrajte s dítětem i hry, ve kterých vyniká a které mu jdou. Jednak proto, že získá ještě větší jistotu a také ho to bude více bavit a motivovat k dalšímu hraní.

Jaké typy her s dítětem hrát?

Důležitým typem rozvojových her jsou zrakové a sluchové, protože jejich zvládnutí vede k pozdějšímu dobrému čtení i psaní. S dítětem trénujte zrakovou paměť (ptejte se, co kde vidělo, a jaké to bylo), pravolevou orientaci (hra na slepou bábu). Dobrým cvičením je skládání puzzlí a hraní pexesa. Rozvinuté sluchové vnímání je podstatné pro zvládnutí jazyka, proto své dítě naučte rozeznávat hlásky na začátku slova, jejich výšku i sílu.

Kolem šestého roku dítěte dochází k dovršování vývoje psychických schopností, proto je nejlepší doba k trénování myšlení a řeči. S dítětem si hodně povídejte, naučte ho zobecňovat a hledat nadřazená slova (například koláč, rohlík a chleba, to vše je pečivo) a protiklady. Zkoušejte vymýšlet rýmy, tím procvičíte slovní zásobu i myšlení zároveň. I určitá matematická představivost se dá projektovat do her. Nechte dítě srovnávat věci, říkat, co je větší, co menší, co vyšší a nechte ho určovat množství.

Kromě slovních her je také potřeba rozvíjet jemnou motoriku, která je potřebná pro psaní. Chlapcům jde psaní za začátku v průměru hůře než dívkám. Proto, aby si dítě osvojilo správnou techniku, je dobré naučit ho kreslit nejdříve se silnějšími tužkami a na velké plochy papíru.

Odklad školní docházky je citlivá záležitost. Dítě se musí ve škole cítit dobře a musí být na školní povinnosti dostatečně připravené, aby si s nimi dokázalo poradit. To, že se rodiče rozhodnou pro odklad, neznamená, že se problémy prostě odloží. Naopak. Každý rodič přece chce, aby jeho dítě chodilo do školy rádo a mělo dobré výsledky. Proto není lepšího řešení, než se dítěti věnovat a pomoct mu rozvíjet jeho schopnosti.

—————

Zpět