Zápis do ZŠ - co vás čeká

12.01.2012 21:35

Zápis do školy - co vás čeká

Co může vás a vaše děti potkat při zápisu do první třídy? Nebuďte překvapení na místě a zjistěte si informace o škole, na kterou dítě zapisujete. Některé školy mají již od prvního stupně zaměření – na jazyky, matematiku, hudební či výtvarnou výchovu. Dítě bude čekat důsledná prověrka a Vás jednoznačně potká administrativa – vyplnění zápisového listu a dalších náležitostí.

Pan učitel nebo paní učitelka si dítě berou stranou od rodičů a ptají se například na jméno, adresu a věk. Zkouší také, jestli dítě pozná základní barvy a geometrické tvary (čtverec, kruh). Pokud už někteří rodiče vysledovali, že je jejich dítě schopné se naučit některá písmenka nebo číslice, učitelé se na to zeptají. Toto umět nutné není, protože od učení písmen tu je samozřejmě škola. Naopak nutné je umět určovat pravou a levou stranu, nahoře a dole a také časové údaje, například ráno – večer, včera – dnes – zítra.

Klasickým bodem je u zápisu chvíle, kdy paní učitelka vyzve dítě, aby předneslo nějakou básničku nebo písničku. Sleduje se nejen úroveň řeči, ale i to, že se dítě nestydí a nenechá se přemlouvat, zkrátka je samostatné. Problém je většinou s dětmi, které jsou příliš úzkostné, nechtějí vůbec komunikovat a jsou velice nejisté.

Po písničce následuje kreslení – správná barva, správný tvar, nakreslit maminku a tatínka. Pedagog sleduje lateralitu, to znamená, že sleduje ve které ruce a jak dítě drží pastelku.

Pokud dítě hlásíte na školu se zaměřením, připravte se na konkrétní oblast právě podle konkrétního zaměření. Například škola s rozšířenou výukou hudební výchovy k tomuto výčtu přidá ještě rytmické a intonační cvičení.

Máte pocit, že to vše váš potomek nezvládne bez zaváhání?

Potom je dobré se na zápis připravit a nenechat nic náhodě. Máte-li strach, že se dítě zasekne, bude se bát nového prostředí a nebude se chtít s paní učitelkou bavit, pak mu vyprávějte o škole. Povídejte si s ním o tom, co ho čeká, a vyprávějte veselé školní příběhy z vašeho mládí. Dítě musí získat pocit, že škola je něco úplně běžného, každý do ní chodí a také je to zábava. A co se týká ostatních dovedností, ty se dají nacvičit. Rodiče musejí dětem věnovat čas a výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.

Aby se dítě cítilo bezpečně a zároveň, aby vědělo, že tu o něco jde, na zápis by ho měli doprovodit oba rodiče. Dítě pak cítí, že zápis je něco výjimečného a bude se víc snažit.

Rozhodnutí je na vás

Rodiče dostanou posudek od školy, ve které proběhl zápis. Někdy nejsou výsledky úplně jednoznačné. V takovém případě je nejlepším řešením požádat o odklad s tím, že se zápisové testy zopakují ještě jednou před začátkem letních prázdnin. Dítě se může za těch pár měsíců zlepšit v činnostech, které v zimě nezvládalo přesvědčivě a nakonec na podzim do školy nastoupí.

Některé školy nabízejí pro děti s odkladem přípravné třídy. Je to jakýsi nultý ročník. Děti se nemusí vracet do školky k dětem na nižší úrovni, ale mohou chodit do školy. Zvyknou si na prostředí školy, slyší zvonění a zvykají si, že to značí přestávku, sedí v lavicích. Pedagogové s nimi trénují a rozvíjejí schopnosti, které jsou potřebné pro školní docházku.

Samotná školní zralost je velké téma, nedá se zobecnit. Každé dítě potřebuje individuální posudek od školy, lékaře a v případě potřeby i dětského psychologa. Odhadnout správný věk pro nástup do první třídy je klíčové pro samotný vývoj dítěte.

—————

Zpět