Charakteristika třídy

Školní rok 2017/2018
MŠ Kaštánek 
Kaštanová 1339, Choceň 565 01


třída
KOŤATA 
 

O vaše děti pečují učitelky

Dvořáková Naďa a Vacová Iva

===============================================================================

Seznam dětí 

připravujeme

 

==============================================================================

Charakteristika třídy KOŤATA

Školní rok 2017/2018

Ve třídě je 28 dětí – 15 chlapců a 13 děvčat. Z celkového počtu 4 děti 4 leté, 18 dětí ve věku od 3-4 let a 6 dětí dosáhne 3 let do 31. 12. 2017 .  

K 1. 9. 2017 nastoupily všechny děti.

Jeden chlapec má dioptrické brýle, jeden chlapec má kochleární implantát. Tyto chlapci jsou dle vyjádření rodičů naprosto samostatní, nevyžadují přítomnost asistenta. 

 

Dvě děti mají dietu, jeden chlapec se v MŠ nestravuje vůbec, druhý odebírá pouze oběd. Dva chlapci opožděný vývoj řeči  - nevyužívají slova, pouze slabiky a zvuky. 

 

Nově příchozím dětem je umožněno postupně se adaptovat na prostředí školky a sžití se s kolektivem. V tomto jim pomáhají i rodiče, kteří využívají možnosti zapojit se do činností dítěte po dobu pro ně potřebnou. Zaměstnanci jsou ke všem dětem i rodičům vstřícní.

 

V činnostech se zaměříme na rytmizaci říkadel, lidové a jiné písničky a jednoduché pohybové aktivity. U  dětí budeme podporovat volnou hru s hračkou, která jako hmotný předmět odráží svět, motivuje činnosti dítěte, podněcuje tělesný rozvoj a připravuje dítě na společný život s ostatními.

Budeme rozvíjet a upevňovat  dovednosti v různých oblastech, zejména  v sebeobsluze (umět se umýt, použít WC, obléknout se a svléknout, samostatně se najíst atd.). Děti se budou seznamovat se základními pravidly soužití ve skupině a s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví. 

    ===============================================================================

Pravidla třídy

Pravidlo „srdíčkové“
Máme se rádi, jsme kamarádi, vzájemně si pomáháme, problémy s kamarádem řešíme domluvou. Nechováme se hrubě, jsme slušné děti.

Pravidlo „šnečkové“
Ve třídě se nehoníme.

Pravidlo „zvonečkové“
Každá hračka má ve třídě své místo, hračky po hře uklidíme.

Pravidlo „ouškové“
Nekřičíme, mluvíme potichu. Když mluví kamarád, poslechneme si, co nám chce povědět.

Pravidlo ,,pusinkové“
Používáme kouzelná slovíčka (děkuji, prosím..). Při příchodu i odchodu se vždy pozdravíme. Pokud něco chceme, požádáme o to a pokud nás něco trápí, svěříme se dospělému.

Pravidlo „měsíčkové“
Odpočíváme potichu, nerušíme kamarády.

Pravidlo „sluníčkové“
Na procházce vždy zastavíme u domluveného cíle. Neničíme přírodu. Kytičky necháváme růst, můžeme k nim přivonět.

=============================================================================

Orientační sled výchovně vzdělávací práce
tento sled témat není závazný a nemusí být dodržen, může se během roku měnit a přizpůsobovat vzdělávacím a individuálním potřebám dětí. Slouží pouze jako orientační námět učitelkám na třídě

Časový plán-školní rok 2017-2018

PODZIM

 Hlavní  tematické  části

Seznámení - adaptace, seznámení s prostředím školky, pravidla ve školce

Kdo jsem? - navazování kontaktu, rozvoj EQ (emoční inteligence), rozvoj komunikace, soudržnost, spolupráce, antirasistická výchova - jiná barva pleti, jiný jazyk, postižení lidé, lidé jakkoli odlišní, šikana

Čas – časová posloupnost - denní režim ve školce a doma, dny v týdnu, měsíce, roční období

Padá listí - roční období podzim, sběr plodů, sběr přírodnin, jak se oblékat, počasí, pranostiky

Kamarádi zvířata - zvířátka a podzim, loučení a odlet  ptáků

Život v lese – les na podzim, houby, proměny stromů, plody, lesní zvířátka se připravují na zimu

 Doplňkové tematické  části  - zařazují se mezi hlavní tematické části podle potřeby a časové události

Tradice - sv. Václav, vznik České republiky, sv. Zemřelých, Martin na bílém koni, Advent, Mikuláš s čerty

Cestujeme - školní akce mimo město

ZIMA

 Hlavní  tematické  části

Zima - zimní roční období, oblékání v zimě, hra a sporty na sněhu a ledu, bezpečnost na sněhu a ledu, experimentování, pranostiky, zimní počasí

Voda - dělení vod, voda a zima (experimenty), bezpečnost u vody v zimě,  živočichové ve vodě v zimě

Kamarádi zvířata - zvířata v zimě, stopy ve sněhu, zimní spáči

Moje tělo,zdraví - nauka o lidském těle, vnější i vnitřní orgány, jejich popis i funkce, smysly, chráníme své zdraví v zimě, síla bylinek, co dělat, když onemocníme, vitamíny, ošetření zranění

Povolání - povolání, profese, řemesla, povolání rodičů

Vesmír - naše planeta ve vesmíru - astronautika, Slunce, Měsíc, hvězdy, světadíly - lidé, cizí jazyky, živly (voda, oheň, země, vzduch), nebe

 Doplňkové tematické  části  - zařazují se mezi hlavní tematické části podle potřeby  a časové události

Tradice - Vánoce, Tři králové, Masopust

Cestujeme - školní akce mimo město

JARO

 Hlavní  tematické  části

Jaro  - jarní roční období, probouzení přírody, první jarní květiny, změny v přírodě, příprava půdy, setí semínek, kvetoucí stromy, oblékání na jaře, pranostiky, jarní počasí

Kamarádi zvířata - kdo to ťuká na skořápku (kuřátka, housátka), návrat ptáků - hnízdění, mláďata - domácí, hospodářská zvířata, hmyz

Chráníme přírodu - ekologie, třídění odpadu, kontejnery, skládky, eko hry, recyklace, druhy materiálů, výroba surovin, skleníkový efekt, ozónová díra, Den Země

Voda - dělení vod, nejznámější řeky, bezpečnost u vody, vodní rostliny a živočichové, cirkulace vody, podzemní voda

Moje rodina - rodinné vztahy, jména, příjmení, city a emoce v rodině, sociální role, adresa domů, Den matek

Doprava a bezpečnost – dopravní prostředky, bezpečnost – základní pravidla, záchranné složky - hasiči, policie, záchranka, první pomoc

Česká země - možnosti cestování, hlavní město, sídlo prezidenta, vlajka, památky, významná místa, sousední země a jejich vlajky, český jazyk, jazyky ostatních zemí

 Doplňkové tematické  části  - zařazují se mezi hlavní tematické části podle potřeby a časové události

Tradice - Velikonoce, Apríl, Čarodějnice, Máje

Cestujeme - školní akce mimo město

LÉTO

 Hlavní  tematické  části

Léto - letní roční období, letní plody, sklizeň hospodářských plodin, letní oblékání, sporty a hry, bezpečnost v létě, pranostiky, letní počasí

Česká země– letní cestování do jiných zemí, kultura v cizích zemích

Moje tělo,zdraví - chráníme své zdraví v létě, síla slunce, co dělat, když onemocníme v létě, vitamíny, ošetření zranění

Vesmír – vesmír a letní noci, pozorování hvězd - souhvězdí, slunce v létě, astronautika

 Doplňkové tematické  části  - zařazují se mezi hlavní tematické části podle potřeby a  časové události

Tradice - Den dětí, J. Hus, Cyril a Metoděj

Cetujeme - školní akce mimo město