Třídní vzdělávací program

Školní rok 2023/2024
MŠ Kaštánek 
Kaštanová 1339, Choceň 565 01


třída
KOŤATA 
 

O vaše děti pečují učitelky

Dvořáková Naďa , Vacová Iva  

asistent pedagoga Lenka Kusá

 

===============================================================================

 

Motto:

 Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce.

Robert Fulghum

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Charakteristika třídy

 

 

Ve školím roce 2023–2024 je do třídy Koťata zapsáno 21 dětí – 8 děvčat a 12 chlapců. Sedm dětí přechází ze třídy Mravenců. Děti jsou ve věku 3 - 4 let.

S dětmi pracuje pí. učitelka Iva Vacová, pí. ředitelka Naďa Dvořáková, asistent pedagoga pí. Lenka Kusá, dle potřeby bude spolupracovat školní asistent pí. Jana Čermáková. V době vycházek bude zajišťovat překrývání pedagogů pí. učitelka Bc. Veronika Hrabčuková.

V rámci logopedických chvilek se budeme věnovat gymnastice mluvidel a uvolnění jazyka, na které bude navazovat logopedická prevence, která ve třídě Koťat nebude chybět.

Vybavení třídy je přizpůsobeno novým – malým dětem – hračky byly přizpůsobeny nejmladší věkové skupině.

Budeme dbát na dostatečný pitný režim. Dětem budou nabízeny různé nápoje, které si mohou brát samostatně.

Na děti budeme působit s ohledem na jejich individuální zvláštnosti, ale zároveň i důsledně, abychom předcházeli negativnímu či nevhodnému chování. Děti budeme vést k tomu, aby si v případě potřeby dokázaly požádat o pomoc.

Spolupráci s rodiči se pokusíme nastavit tak, aby mohla probíhat v různých formách – akce, odpolední setkání-besedy, kavárničky, pokusíme se zapojit rodiče i do menších oprav a pomoci při údržbě zahrady.

Na zahajovací schůzce byli rodiče seznámení s ŠVP Letem světem se školkou, TVP, Školním řádem a ostatními dokumenty související s provozem mateřské školy.