ŠKOLNÍ ROK 2020/21

ZÁŘÍ 2020
3.9. Pěší výlet do parku Peliny - hry, hrátky, hod míčkem, piknik v trávě 
7.9., 14.9., 21.9., 5.10, 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 9.11. Plavání (seznamování s vodou) - Plavecký bazén Vysoké Mýto 
9.9. Pěší výlet do parku u zámeckého parku - skyte park (překonávání překážek, nerovností, kreslení křídou, cvičení jógy, houpačky na hřišti
15.9. Den se záchrannými složkami - Choceň - všechny záchrannné složky na náměstí, poučení dětí o činnosti záchranných složek, k čemu je máme, v čem nám pomáhají, jak můžeme pomoci my jim. 
18.9. Sportovní den na Parapleti - trénování čnunkového běhu, startu na krátkou trasu, start na dlouhý běh, závod na 50 m, běh na 400 m (vytvrvalostní běh, zkouška dlouhé trasy), skok po jedné i druhé noze, závody ve skoku, hry, ....
 
 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 
BŘEZEN
5.3. Muzikoterapie - Příběh pro planetu Zemi - 2. část
 
10.3. Lyžování v Černé Vodě
Druhá návštěva lyžařského centra s Ski Fanatic. Děti absolvovali čtvrtou a pátou lekci lyžování, 
 
11.3. Skipy park Letohrad 
Trampolíny a prolézačky pro děti v nomém prostředí. Zábava byla výborná. Děti si dopoledne moc užily, na oběd jsme jeli opět do školky. 
19.3. Spaní v MŠ - Vítání jara - akce zrušena
 
ŘÍJEN
3.10. Muzikoterapie - Příběhy pro planetu Zemi
Muzikohrátky s příběhem o idniánských dětech, indiánech, vodě. 
 
10.10. Kukuřičné odpoledne s rodiči 
Stanoviště pro děti a rodiče, které spojuje jednotné téma (kukuřice). Počítáme, rovnáme, řadíme, foukáme, odfukujeme, vyrábíme z kukuřice, ochutnáváme kukuřičné dobroty. 
 
ZÁŘÍ 
3.9., 10.9., 17.9., 24.9., Předplavecký kurz v krytém plaveckém bazéně ve Vysokém Mýtě
Seznamování s vodou, vodní aktivity, hrátky. Děti jsou rozděleny do 4 skupin podle zdatnosti (krabíci, kačenky, žabky, delfíni). Cílem není děti naučit plavat, ale to, aby se nebály vody. 
 
6.9. Výstava vláčků a kolejišť
V muzeu Choceň proběhla vystava pojízdných modelů vláčků. Jako každý rok, naše školka (třída) zde nechyběla.
 
20.9. Výstava hub 
Opravdové houby uspořádali kynekologové z okolí Chocně v místním muzeu v Chocni. 
 
25. 9. Pěší výlet do lesa
Pěší výlet za krásami přírody, sběh hub, přírodnin, zajímavostí, hry v lese, pohyb po nerovném terénu, nakloněné rovině. 
 
30. 9. Divadélko v MŠ - Pásmo pohádek O perníkové chaloupce, Červené klubíčko, O slepičce a kohoutkovi
Děti shlédli loutkové divadélko se známými pohádkami, nechyběli ani písničky, které dotvářely celkový kulturní zážitek. 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ČERVEN
4.6. Dětský den s SOŠ a OA Choceň
Disciplíny na zahradě MŠ připravené od studentek z internátu. Děti obcházely stanoviště a plnily úkoly. 
5.6. Dětský den s rodinným cenntem Kamínek v parku U pily 
Plnění úkolů v parku u pily. 
12.6. Výlet na sportovní den do Vysokého Mýta
Výlet vlakem na sportovní den. Sportovní aktivity pro děti plné spousty zážitků.
14.6. Choceň v běhu 
Charititativní běh v zámeckém parku v Chocni pro nemocnou holčičku Nikolku. Běžíme, aby dostala invalidní vozík. 
25.6. Pěší výlet po okolí Chocně
Trénujeme nožičky a poznáváme okolí Chocně. Výlet spojený se zmrzlinkou na konec roku. 

 
KVĚTEN
13. 5. Divadélko v MŠ - Z pohádky do pohádky, hudební nástroje 
 
Dvojice kamarádů předvádí neskutečné množství různých nástrojů dětem, říkají jim názvy, jak se na ně hraje, jak co funguje. Vše je propojeno písničkami z pohádek, které děti dotvářejí herním projevem. 
 
14.5. Odpoledne pro maminky a rodiny u příležitosti Dne matek a Dne rodin
Děti rodičům ukázali, co se jim v uplynulých měsících podařilo, co jim jde, zazpívali písničky, řekli básničky a zatančili taneče. Rodiče si prohlédli prezentaci s fotografií jejich dětí, která jim umožnila se zamyslet nad tím, jak je důležitá v životě dítěte hra. Maminky si odnesly dáreček. 
 
14.5. Celotřídní focení 
Společné focení dětí, učitelek a asistetky u Berušek. 
 
22.5. Celodenní výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem 
Společný výlet autobusem za zvířátky sice nebyl provázen nejlepším počasím, ale moc se povedl. 
 
28.5. Půldenní výlet do parku 
Pěší výlet do parku u zámku, průlezky (pavouk),běh v parku, ...  
 
30.5. Dětský den na Kopečkách se ZŠ Sv. Čecha 
Žáci ZŠ připravili pro děti stanoviště s disciplínami, kde měli děti možnost si je projít a splnit. 
 

 

 


DUBEN
4.4. Velikonoční tvořivá dílnička 
Rodičům jsme nabídli vyrábění slepiček (kohoutků) z ploložek na vajíčka (práce se šablonkami, lepení, kompletace, zdobení) a otisk na tašku (textilní barvy, které umožnili rodičům si vytvořit rodinnou taštičku pomocí otisků ruky. Všichni rodiče tvořili oba návrhy. 
 
16.4. Divadélkov MŠ - Co to Janku znamená, když ti svítí červená 
Divadelní představení o dopravě, přecházení vozovky, pohybu dětí i dospělých ve městě, po ulicích, bezpečnost, opakování pravidel. 
 
25. 4. Čarodějnice u Berušek 
Děti si přinesli do školky masky čarodějů, čarodějnic, užili jsme si dopoledne plné legrace, pokusů, čarování, kouzlení, legrace. 

BŘEZEN 
7.3. Jarní vycházka do Pelin na téma Zvuky a hudba v přírodě
Dopolední procházka do přírody. Vnímáme a posloucháme co se v přírodě děje, co je v ní jiného. Rozeznáváme zvuky, které nás obklopují.  Zvírátka které vidíme (veverky, kachničky), slyšíme (datel, ptáčci, zvuky letadel, atd.)
 
14.3. Focení uměleckého dvojportrétu
Děti, jejichž rodiče měli zájem o focení byly vyfocené profesionálním fotografem z Brna (Photoindest Brno, spol. s.r.o.) na vybraný umělecký dvojportrét. 
 
17.3. Soutěž o Barefoot botky
Do 17. března jsme v soutěži s Barefoot botky soutěžili s naší koláží (Sněháláčci). Prostřednictvím facebookového hlasování jsme se podíleli o hlasy diváků. Vzhledem k vysokému počtu zúčastněných účastníků (přes 300 prací) jsme nevyhráli, ale alespoň jsme to zkusili :-) Někteří rodiče byli rádi za to, že jsme to alespoň zkusili. 
 
18.3. Pohádka o pejskovi a kočičce jak pekli dort (ekologie - třídění odpadu)
Město Choceň připravilo pro děti zábavné a hravé představení, zaměřené na třídění odpadu, nakádání s odpady, popelnice (kam co patří, kam co ne, proč). Děti byli nadšené. 
 
20.3. Vynášení paní Zimy (Moreny) do řeky
Děti společně vytvořily maloum ekologickou morenu z chleba a rohlíků, kterou jsme společně zha zvuku jarních přísniček vhodili do řeky. Už čekáme ve školce jaro.

 
ÚNOR
19.2. Pásmo pohádek - Šípková Růženka, Jak pejsek a kočička myli podlahu, Zajíc, liška a kohout
Divadelní představení v MŠ 
 
20.2. Tongo Hradec Králové 
Celoškolkový výlet do zábavného centra. Lanové průlezky, prolézačky, skákací hrady. První náš společný autobusový výlet děti zvládly výborně. 
 
28.2. Masopustní karneval
Třída Berušek si společně s celou školkou užila masopustní radovánky. Karneval s volnou volbou masek se dětem líbi. Zatančili jsme si, zasmáli, ustřihli jsme bombónek ze šňurky, zahřáli jsme si židličkovanou, zablbli jsme si s balónky. 
 
LEDEN 
10.1. Tříkálová pouť za zvířátky do lesa 
Pěší výlet do lesa. V batůžkách jsme měli dobroty pro zvířátka. Jako Tři králové dávali Ježíškovi dary, my neseme dary zvířátkům. V lese jsme zvířátkům udělali obraz z dobrot. 
 
21.1. Laborky a vědecká show - Martin MarsChall - Rozvoj přírodovědné pregramotnosti 
Pokusy na vlastní oči. Ukázka kouzlení s chemickými i nechemickými látkami, balónky zábavnou formou. 

 

PROSINEC
4.12. S čerty nejsou žerty 
Divadelní představení ve školce na čertovské téma. Vtipnou formou byla odehráno představení o úloze čertíka ve světě. O chování lidí (povahových vlastnostech), které děti ohodnotí a uvědomí si důležitost zla a dobra. Pohádka děti bavila. 
 
5.12. Čertovský den v MŠ, návštěva Mikulášek 
Od rána jsme si užili čertování s čertíky a andílky. Děti byly převléknuté za nadpřirozené bytosti. Čekal je fotokoutek, tancování, soutěže a spousta legrace. Potom nás navštívil Mikuláš s Certem a Andělem. Věděl na nás některé klady a zápory, které bychom mohli změnit. Děti byly vystrašené jen maličko, určitě se zbytečně nebály. 
 
13.12. Vánoční vyrábění s rodiči - dílnička 
Společné vyrábění andílků. Příjemné popovídání s rodiči, společná spolupráce nad rozdělanou prací. 
 
19.12.2018 Ježíškování v MŠ 
K Beruškám přišel Ježíšek. Přinesl dětem společné dárky, my jsme mu zazpívali a radovali se z rozbalování, hráli jsme si s novými hračkami, ...
 
LISTOPAD
1.11. Zlatovláska 
Divadelní přestavení ve školce. Kombinace maňáskového divadla a herců, kteří vstupují do děje. Dětem se představení líbilo. Divadelní spolek MOPE Add.
 
28.11. Předvánoční besídka u Berušek 
První vystoupení malých dětí dopadlo výbroně. Krátké pásmo písniček a básniček, které se děti naučily od září, kdy chodí do školky. Rozdávání dárečků pro rodiče a posezení a popovídání si s rodiči. 
ŘÍJEN
18.10. Náš první společný pěší výlet do lesa 
Pěší výlet za tunýlek do lesa. Hrátky v lese, mandala z přírodnin, pohyb ve skupině do vzdáleného prostředí. 
 
23.10. Muzikál Malý princ v panském domě
Hrané představení ve velkém divadle. Pro berušky to byl půldenní výlet. Vzhledem ke vzdálenosti, která je pro ně opravdu daleko. Snažili se soustředit v rámci věku představení zvládli všichni výborně. 
ZÁŘÍ
24.9. Myšák Pišta - Divadlo u dvou sluncí
Divadelní představení ve školce. Maňáskové divadlo. První představení malých Berušek dopadlo nad očekávání výborně. Divadélko sledovaly někteří na klíně, jiní samostatně na lavičce. 
 

 ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

KVĚTEN

26.6. Výlet do Dino-parku Vyškov

Společně se třídou Koťat jsme se vypravili za dinosaury a do mini-zoo. Malým vláčkem nás dovezli za dinosaury, které jsme si mohli v klidu a z blízkosti prohlédnout. Vše probíhalo v atmosféře nadšení a příjemné nálady. Děti byly rádi, že se mohly výletu zúčastnit.

20.6. Jangelec

Pěší výlet za krásami indiánské vesnice, mnoho zajímavých aktivit spojených s rýžováním zlata, indiánské oblečení, házení tomahavkem, koupání v řece, jízdou na koni. Děti byly aktivitami nadšené. Celou akci ukončilo pasování školáčků a krátké představení pro rodiče.

14.6. Výlet do Zářecké Lhoty

Jedna cesta autobusem a zpáteční pěšky nás čekala při výletě za kamerunskými kozami do Zářecké Lhoty. Pepíkova maminka nám připravila pohoštění a provedla nás nejen výběhem koz, ale také malých prasátek, které děti moc zaujaly.

6.6. Dětský den se studentkami SOŠOS a OA Choceň

Studentky se převlékli za pohádkové postavičky a uspořádali dětem příjmemné dopoledne se soutěžemi u nás na zahradě. Děti si nakupovaly v obchůdku zajímavé ceny, dle vlastní volby.

4. 6. 2018 Ukázka dravců v parku u Zámečku – Muzeum Choceň

Muzeum v Chocni nám nabídlo spolupráci, kterou jsme využili a přišli na setkání s dravci. V prostorách zámeckého parku nad námi létali dravci v co možná nejbližší vzdálenosti. Dětem sedali na hlavy, měli možnost je pohladit.

1. 6. Dětský den s Beruškami

Tentokrát jsme se jenom my, Berušky, vydali oslavit Den dětí. Navštívili jsme cukrárnu, ve které si každý vybral zmrzlinku a na hřišti v Zámeckém parku jsme společně zařádili na dětském hřišti.

31.5. Dětský den se ZŠ Sv. Čecha v Chocni

Žáci ze ZŠ nám společně pro školkové děti připravili program plný soutěží a zábavných aktivit na hřišti Kopečky. Děti byly nadšené, pohádkové postavičky je provedly stanovišti a děti plnily úkoly za které dostávaly razítka. Na konci si odnesli i medaili za příjemné dopoledne se školáky.

16.5. Celoškolkový výlet na Pasíčka a Harta Vysoké Mýto

Společně s ostatními třídami jsme vydali za zvířátky do záchranné stanice Pasíčka, která nabízí zvířátkům léčbu po úrazech. Zvolili jsme si program, který nám umožnil více poznat okolní zvířata. Chovatelé nás upozornili na specifika jednotlivých zvířat, důvod hospitace zvířat v záchranné stanici, či jejich možnosti pro návrat do přírody. S dětmi jsme si prošli i park s volnou přírodou a naučnou stezkou zakončenou dinosauří kostrou. Poté jsme se přesunuli na Harta u Vysokého Mýta, kde na nás čekali další zvířátka z nichž nejvíce děti zaujal dikobraz, který se chtěl s dětmi kamarádit. Výlet se povedl.

29.5. Výlet do Litomyšle

Výlet vlakem za poznáním nedaleké Litomyšle nám přinesl řadu zajímavostí. Na zámeckém

nádvoří na nás čekalo interaktivní hřiště. Ve vnitřních prostorách jsme hledali ztracený klíč,

klášterní zahrady nám nabízeli mnoho zajímavostí z oblasti živé i neživé přírody, včetně koupání nožek ve vodní lázni. Litomyšl nám nabídla i řadu krásných dětských hřišť s mnoha zážitky. Zpáteční cestu jsme absolvovali autobusem. Výlet byl pro děti velkým (i kamarádských přínosem).

16.5. Celo-školkový výlet Pasíčka a Harta Vysoké Mýto

Celá MŠ Kaštánek se vypravila dvěma autobusy na cestu za zvířátky. Nejprve nás čekal program v záchranné stanici Pasíčka, kde jsme měli možnost pozorovat zvířata v zajetí. Šlo o kusy, které se prozatím nemohou vrátit do volné přírody, nebo jim tento návrat již nebude ze zdravotních důvodů nikdy umožněn. Děti navštívily i stezku z prvohor, kde je zaujal dinosaurus a trasa ve volné přírodě. Poté jsme se přesunuly do Minizoo na Hartech u Vysokého Mýta, kde na nás čekala řada zvířat kterých jsme se mohly i dotknout. Celoškolkový výlet se povedl, dětem se zvířata líbila.

15. 5. Den rodin v Pelinách

Odpolední program pro rodiče a rodinné příslušníky v parku Peliny v Chocni. Děti si připravily

krátké vystoupení pro maminky a tatínky a společně s rodiči měly možnost rodinného

fotografování a příjemně strávených chvil se svými nejbližšími. Akce se moc vydařila, rodiče i

děti byly spokojené.

10. 5. Pěší výlet do Dívčích dolů

Naše třída absolvovala i řadu pěších výletů. Tentokrát po okolí Chocně, kde jsme navštívili

zajímavá zákoutí Dívčích dolů, seznámili jsme se s pověstmi a zajímavostmi z našeho okolí. Děti stavěly domečky a poznávaly živou i neživou přírodu.

4.5. Oslava sv. Floriana v Chocni

Návštěva hasičské zbrojnice u místního sboru dobrovolných hasičů s množstvím ukázkových

automobilů, ke kterým nám pan Kubík a pan Hynek poskytly mnoho zajímavých informací.

3.5. Program Zdravá pětka v MŠ

Program Zdravá pětka zahrnoval hodinový program pro děti, ve kterém jim jsou předváděny

potraviny různých variant a představují pro ně jak potravinové nebezpečí, či naopak jim nabízí mnoho vitamínů ze stravy. Děti si ve většině případů ani nebezpečí nevhodných potravin neuvědomují. Brambúrky a hamburgery jsou pro ně totiž velkým lákadlem a dobrotou. Na závěr her a povídání měly děti možnost si ochutnat různou zeleninu a utvořit z ní postavičku.

 

DUBEN

27. 4. Čarodějný rej u Berušek

Každá "beruška" i paní učitelka od berušek měla možnost se ustrojit do čarodějného obleku neomezených možností. Společně jsme si zatančily na rytmické písničky, zahráli různé hry, zasoutěžily sportovní čarodějné disciplíny a oslavily tak společně s pavoučími bonbóny Čarodějnice.

25. 4. Pěší výlet k rybníčku na Dvořisko

Společně s dětmi jsme se vypravili cestičkami mezi alejí přímo na lesní cestu pod Chlumem,

která vede lesní pěšinou až k rybníčku ve dvořiských lesů. Děti cestou pozorovaly stromy,

zvířata, hrály hry a prožívaly mnohé zážitky s kamarády. U rybníčka jsme opékali buřty a stavěli lesní domečky. Děti si pěší výlet moc užívaly.

21. 4. Divadélko v MŠ - Jejda strašidýlka

Divadelní představení v prostorách školky. Učíme děti správnému v vhodnému chování při divadelním představení.

20. 4. Návštěva knihovny - Jak šlo vejce do světa

Čtená pohádka s programem pro děti. Paní knihovnice měla pro děti připravené krátké vyrábění (kresba vajíčka).

19. 4. Výlet vlakem do Častolovic - zvěřinec, zámek, zahrady

Výlet do Častolovic jsme z důvodu lepšího počasí přesunuly z úterý na čtvrtek a vyplatilo se.

Čekalo na nás moc příjemné počasí plné sluníčka. Ve zvěřinci je mnoho mláďat, pouze zámek

byl uvnitř uzavřen, ale čas jsme využili na nedalekém hřišti a v příjemných zahradách.

10. 4. Výlet za ovečkami a jehňaty, hrátky v lese, uklízíme zemi

S dětmi jsme se vydaly do lesa nad Chocní. Na okraji města jsme si prohlédly ovečky a malá

jehňata. Postavili jsme domečky pro zvířátka v lese, pohráli si na louce a v lesíku. Na zpáteční

cestě jsme sbírali papírky a odpadky v rámci projektu - Ukliďme svět, ukliďme Česko. Děti by

sbíraly papírky ještě dlouho, činnost je moc bavila.

6. a 7. 4. Zápis do ZŠ

Všechny děti navštívili zápis do ZŠ (buď v pátek, či v sobotu dopoledne). Zápis proběhl dle

předpokladů. Děti byly úspěšné.

5. 4. Divadélko v ZŠ Sv. Čecha

Výlet d Třída paní učitelky Mikulecké si pro děti připravila divadelní představení. Děti se

seznamují i s prostory školy.

4. 4. Předškolácké hrátky se zajíčkem, aneb zápis nanečisto

Předškolácké úkoly pro děti, které půjdou v pátek k zápisu. Rodiče mají možnost sledovat

samostatnost dětí, jak si děti dovedou poradit, co jim dělá problém.

3. 4. Den otevřených dveří

Široká veřejnost má možnost se přijít podívat do naší MŠ. Mají možnost si prohlédnout jak

prostory školky, tak i se seznámit s učitelkami.

 

BŘEZEN

28. 3. Tongo Hradec Králové

Výlet do Hradce Králové do Tonga (zábavné centrum pro děti, které si děti moc užily).

26. 3. Předškoláci navštěvují ZŠ Sv Čecha

V 1.C a v 1.D ZŠ Sv. Čecha je pro nás připraven program pro předškoláky. Děti si vyzkoušely

vyučovací hodinu. Co děláme ve škole, jak to probíhá?

23. 3. Divadlo Honzy Krejčíka - Co se vleče neuteče

Návštěva divadle v kině Máj v Chocni, kulturní akci mimo prostory školky.

20. 3. Neseme Morenu - vyháníme zimu, vítáme jaro

S dětmi vytváříme Morenu, neseme ji na čerenou lávku a vhazujeme do řeky, pluje po řece,

odnáší pryč zimu, těšíme se na jaro.

8. 3. Kurz lyžování

Šestá lekce lyžávní se Ski Fanatic. Děti za pomoci instruktorů pokračují ve výuce lyžování. Karneval na

lyžích.

6. 3. Kurz lyžování

Pátá lekce lyžávní se Ski Fanatic. Děti za pomoci instruktorů pokračují ve výuce lyžování.

1. 3. Schůzka s rodiči s paní zástupkyní ze ZŠ Choceňského pí. Zelinkovou

Ve třídě Berušek se uskutečnila schůzka, která seznámila rodiče dětí s průběhem zápisu, co je

nutné aby děti uměly do ZŠ, jaké jsou důvody odkladu a z jakého důvodu. Objasnění nejasností z úst zástupkyně ZŠ.

 

ÚNOR

28.2. Konzultace pro rodiče předškoláků

Třetí konzultace pro rodiče předškoláků, které zajímá školní zralost jejich dětí. Vhodnost nástupu školní docházky. Co je třeba do nástupu doplnit, na čem je vhodné pracovat.

 

27. 2. Kurz lyžování

Čtvrtá lekce lyžovní se Ski Fanatic. Děti za pomoci instruktorů pokračují ve výuce lyžování.

26. 2. Hravé školní aktivity pro předškoláky - ZŠ Choceňského zve naše předškoláky do své školy

Hravou formou seznamují paní učitelky naše děti se svou školou. Plní požadované úkoly.

22. 2. Konzultace pro rodiče předškoláků

Druhé konzultace pro rodiče předškoláků, které zajímá školní zralost jejich dětí. Vhodnost nástupu školní

docházky. Co je třeba do nástupu doplnit, na čem je vhodné pracovat.

20. 2. Kurz lyžování

Třetí lekce lyžování se Ski Fanatic. Jízda na vleku, obloučky ve formě plužení, ale i carwových oblouků. Dle stupně zdatnosti dětí.

19.2. Divadlo v MŠ - O Šípkové Růžence

Divadelní představení pro děti v prostorách naší školky. Divadelníci, kteří představí dětem pohádku, kterou možná znají.

15. 2. Konzultace pro rodiče předškoláků

Konzultace pro rodiče předškoláků, které zajímá školní zralost jejich dětí. Vhodnost nástupu školní docházky. Co je třeba do nástupu doplnit, na čem je vhodné pracovat.

13. 2. Kurz lyžování

Druhá lekce lyžování se Ski Fanatic. Děti již ví, do které skupiny patří a pokračují ve výuce lyžování.

12. 2. Karneval v MŠ - Vesncká veselice

Karneval ve formě vesnické svatby, veselice, umožňuje dětem si zatančit nejznámější tance, přestrojit se do masek, které představují postavy, které se mohou zúčastnit veselice (ženich, nevěsta, farář, ale i kuchař, květinář, číšník, kočí, atd.). Volba masky záleží na fantazii rodičů a dětí. Fantazii se meze nekladou :-)

8.2. Tongo Hradec Králové

Návštěva zábavného centra Tongo v Hradci Králové. Uzavřený prostor umožnil naší třídě a třídě Mravenečků strávit příjemné dopoledne plné legrace, zábavy a prima zážitků.

6.2. Kurz lyžování

První lekce kurzu lyžování se Ski Fanatic. Lyžování probíhá v Hlinsku. Děti jsou rozděleny do

družstev dle dosažených schopností, věnují se jim proškolení instruktoři. Max. počet dětí na

jednoho instruktra je 5 dětí.

 

LEDEN

30. 1. Kurzy plavání

Desátá lekce plavání s instuktorem. Závěrečné plavání. Předvedení, co se děti naučily.

29. 1. Netradiční hudební výchova - bubenická dílna v MŠ

Netradiční bubnování s panem Davidem Antošem za použití netradičních hudebních nástrojů

vytvořených z recyklovaných materiálů (plastové sudy, hrnce, chřastítka z plechovek, atd.

23. 1. Kurzy plavání

Devátá lekce plavání s instuktorem spojená s fotografováním pod vodou.

16. 1. Kurzy plavání

Osmá lekce plavání s instuktorem.

9. 1. Kurzy plavání

Sedmá lekce plavání s instuktorem.

 

PROSINEC

20. 12.Kurzy bruslení

Sedmá lekce kurzu bruslední s trenérem p. Šedou. Ukončení bruslení s trenérem. Zakončení.

19 12. Kurzy plavání

Šestá lekce plavání s instuktorem.

18. 12. Předvánoční besídka u Berušek

V odpoledních hodinách jsme přivítali rodiče a rodinné příslušníky našich dětí na předvánoční besídce. Děti měly možnost ukázat rodičům, co se ve školce za uplynulý půlrok naučily a potěšit se vánoční atmosférou.

13. 12.Kurzy bruslení

Šestá lekce kurzu bruslení s trenérem p. Šedou.

12. 12.Kurzy plavání

Pátá lekce plaveckého výcviku, děti se již nebojí vody.

5. 12. Čerti, Mikuláš a Anděl v MŠ

V úterý 5.12. navšívili naši školku bájné postavy - čert, Mikuláš a anděl ze ZŠ Sv. Čecha,

Choceň. Přinesli dětem nadílku a nechali si od nich zazpívat písničku, či básničku. Vše proběhlo v klidu, děti se bály pouze rozumně.

6. 12. Kurzy bruslení

Pátá lekce kurzu bruslení s trenérem p. Šedou.

5. 12. Kurzy plavání

Čtvrtá lekce plavání s instuktorem.

1. 12. Divadélko Jak čerti Jelito a Kopyto vařili vtipnou kaši

Dětské představení na území naší školky s čertovskou tématikou.

 

LISTOPAD

29. 11.Kurzy bruslení

Čtvrtá lekce kurzu bruslení s trenérem p. Šedou.

28. 11.Kurzy plavání

Proběhla třetí lekce plavání. Děti jsou rozděleny do dvou skupin a postupně si zvykají na prostor plaveckého bazénu.

23. 11. Vánoční dílna v DDM

Ve čtvrtek 23. 11. jsme byli pozváni do DDM v Chocni. Místní zaměstnanci pro děti připravili

razítkování a vybarvování pohlednice a malování na sádrový odlitek s vánoční tématikou.

22. 11. Oči

Vzhledem k šířícímu se zhoršujícímu zraku očí přijela do školky firma, která se zabývá měřením zraku u dětí, při kterém není potřeba zvýšené spolupráce dítěte. Dítě pouze hledí na obličejíček. Zrak je mu změřen během několika sekund. Oči byly měřeny dětem, jejichž rodiče mají o tuto službu zájem.

22. 11.Kurzy bruslení

Třetí lekce kurzu bruslení s trenérem p. Šedou.

21. 11.Kurzy plavání

Proběhl druhý kurz plavání. Děti se umí potápět, učí se zvládat vodu v očích, plavou s

pomůckami.

15. 11.Kurzy bruslení

Druhá lekce kurzu bruslení s trenérem p. Šedou.

14. 11.Kurzy plavání

Od úterý 14. 11. a to každé úterý probíhají kurzy předplaveckého výcviku. Vzhledem k tomu, že Plavecký bazén ve Vysokém Mýtě je stále v rekonstukci, kurzy probíhají v Bazénu Ústí nad Orlicí. Jedná se o 10 lekcí, které probíhají jednou za týden v termínech: 14.11., 21.11., 28.11., 5.12., 12.12., 19.12., 9.1., 16.1., 23.1., 30.1. Děti jsou na kurzech seznámeny s pohybem ve vodě, s potápěním a se základy plaveckých stylů.

8. 11.Kurzy bruslení

Od středy 8. 11. a to každou středu od 9 do 10 hod. jsme navštěvovali kurz bruslení, který je

vedený panem Šedou (instruktorem bruslení, který v Chocni trénuje malé hokejisty). Kurzy

proběhly v termínech: 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12.

1. 11. NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY - JAK MAMINKA LETĚLA NA NETOPÝROVI

Předškolní třídy byly pozvány do Městské knihovny v Chocni, kde probíhala ukázka z knihy Jak maminka letěla na netopýrovi. Děti si vyrobily papírového netopýra.

 

ŘÍJEN

16. 10. Ukázka soviček s přednáškou o jejich životě

V pondělí 16. 10. 2017 přijeli do školky chovatelé soviček a představili je dětem. Děti si mohly na sovičku i sáhnout, viděli vajíčka sov a poslechly si zvuky jednotlivých druhů soviček.

13. 10. Vystoupení ZUŠ taneční obor v Panském domě

V pátek 13. 10. 2017 se s dětmi podíváme na vystoupení dětí z tanečního oboru ZUŠ Choceň.

Informace jsou na nástěnce.

12. 10. beseda O Květušce a Tesaříkovi

návštěva spisovatelky Vítové v naší třídě, představila dětem své knížky, provedla je příběhy z

prostředí zvířat a hmyzu, knížky bylo možné zakoupit

5. 10. Pěší výlet do lesa

cesta autobusem do Zářecké Lhoty, pěší výlet po stopách zvířat, příprava v krmelci, stavění

domečků, poznávání lesních plodů, podzimní dary v přírodě

2. 10. Divadlo Kocourek Mourek

vystoupení divadelníka (dvou hereček s kulisami) ve školce, příběh kocourka, který se neuměl dobře chovat, napravil se.

 

ZÁŘÍ

22. 9. Výstava hub

v pátek 22. 9. jsme se šli podívat s dětmi na výstavu hub. Pozorovaly jak známé, tak nové

druhy stovky hub.

8. 9. Výstva vláčků a kolejišť

V pátek 8. 9. 2017 se s dětmi podíváme do Orlického muzea na výstavu vláčků a kolejišť.

6. 9. 2017 Rodičovská schůzka

Ve středu 6. 9. 2017 proběhne ve třídě Berušek rodičovská schůzka od 15.30 h. Bližší

informace si přečtěte na nástěnkách.

Více zde: https://www.skolkakastanek.cz/berusky/kulturni-a-jine-akce/__