TVP třídy Berušek

Třídní vzdělávací program třídy Berušek byl vypracován na základě ŠVP a charakterizuje vedení této třídy pro školní rok 2023/24.

 

Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání třídy Berušky vychází z požadavků RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) a je v souladu s ŠVP (Školní vzdělávací program) Mš Kaštánek, Choceň „Letem světem se školkou“.

Cílem TVP PV je rozvíjet děti ve všech oblastech vzdělávání tak, aby na konci předškolního vzdělávání byly jedinečnými a relativně samostatnými osobnostmi, schopnými zvládat, pokud možno samostatně, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny.

TVP PV v tomto roce pokračujeme již třetím rokem s nejstaršími dětmi prohlubováním základů učení a poznávání ve všech oblastech vzdělávání, na které navazujeme z loňského a předloňského roku. Snahou bude děti vést k vnitřní motivaci, k uvědomění si činností, které vykonávají, uvědomění si potřeby být aktivní a podílet se na rozhodnutích, které se jich týkají. Za svá rozhodnutí umět nést následky a to jak negativní tak i pozitivní. Ve třídě respektujeme individualitu dětí a snažíme se podporovat celkový rozvoj ve všech oblastech vzdělávání.

Vhledem k tomu, že děti ve třídě Berušek půjdou letos k zápisu do základní školy, bude našim cílem děti do školy řádně připravit, doladit nedostatky, které je provází a pomoci jim zvládnou všechna úskolalí a nástrahy, které je mohou provázet.

K dosažení plnění TVP PV  budeme využívat denní pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxační metody, taneční průpravu a hudební činnnosti, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, zlepšovat komunikační dovednosti, podporovat experimentování a celkově využívat formy prožitkového učení. Chceme podporovat prosociální cítění ve třídě a snažit se vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí.

Důležitou součástí budou i logopedické chvilky a logopedická interpence, při které se budeme snažit dětem pomoci při zvládání nedokonalých hlásek a odsranění těchto nedostatků, případně jim bude doporučována klinická logopedická péče, kterou ve školce nejsme schopni nahradit.

Ústřední činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi aktivitami a je jí věnována mimořádná pozornost.

TVP PV třídy Berušek je sestaven tak, aby bylo možné pružně reagovat na skupinové i individuální potřeby a dovednosti dětí dle jejich věku a zájmu.

Věříme, že si tento rok s dětmi pěkně užijeme, do školky budou chodit rády a mnoho nového se naučí.